Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dobrý deň, prosím Vás o radu. Som v 2.pilieri od r.2007 a môj mesačný príjem je cca 700 EUR. Mám 57 rokov. Mám vystúpiť? Ďakujem.

Odpoveď:
Pre Vaše rozhodnutie je potrebné zvážiť najmä skutočnosť, či sa chcete vzdať výhod, ktoré Vám 2. pilier poskytuje (osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku vhodným rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov, zhodnocovanie úspor) alebo radšej uprednostníte mať možno o niečo vyšší dôchodok len z 1. piliera v porovnaní s kombinovaným dôchodkom z 1. a 2. piliera (platí najmä za predpokladu, ak Vaše prostriedky boli dlhodobo, resp. budú naďalej investované len v garantovanom fonde, v ktorom je v dlhodobom horizonte predpoklad najnižšieho zhodnotenia).
Vzhľadom na výšku Vášho príjmu a pomerne krátke obdobie sporenia, je pre Vaše rozhodnutie dôležité, či uprednostníte možno o niečo vyšší dôchodok z 1. piliera v porovnaní s kombinovaným dôchodkom, pri predpoklade, že vaše prostriedky boli, resp. budú naďalej investované len v negarantovanom fonde, v ktorom je predpoklad najnižšieho zhodnotenia v dlhodobom horizonte alebo uprednostníte výhody, ktoré Vám poskytuje sporenie v 2. pilieri (osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku vhodným rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov, zhodnocovanie úspor).
Odpovedal: Vladimír Baláž (23.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk