Téma: Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?
Otázka:

Dobrý deň. Mám 28 rokov a chcem sa opýtať, či mám vstúpiť do 2. piliera. Mám podpísanú pracovnú zmluvu na dobu neurčitú. Ak áno, do ktorej DSS je v súčasnosti najlepšie vstúpiť?

Odpoveď:
S prihliadnutím na Váš vek, pracovnú aktivitu a predpoklad dlhodobého sporenia Vám odporúčam do 2. piliera určite vstúpiť. Rozhodnutie o vstupe do 2. piliera môžete v zmysle zákona uskutočniť do dovŕšenia 35 rokov veku (neplatí teraz v období otvorenia 2. piliera, do 15.6.2015). Vo Vašom prípade by som však rozhodnutie vstúpiť do 2. piliera neodkladal, včasným vstupom pozitívne ovplyvníte výšku Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte. Sporenie v 2. pilieri ponúka aj ďalšie výhody, najmä osobné vlastníctvo časti povinných odvodov, možnosť dedenia v sporiacej fáze a vo fáze poberania dôchodku, rozloženie rizika medzi dva piliere - dôchodok vyplácaný Sociálnou poisťovňou a dôchodok vyplácaný z Vašich úspor na osobnom dôchodkovom účte, možnosť ovplyvniť výšku Vášho budúceho dôchodku rozložením úspor v dôchodkových fondoch, resp. platením dobrovoľných príspevkov, zhodnocovanie úspor. Pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti je potrebné v prvom rade prihliadať na výkonnosť dôchodkových fondov v ich správe a klientsky servis. Sporiteľ má taktiež možnosť v zmysle zákona zmeniť dôchodkovú správcovskú spoločnosť.
Odpovedal: Vladimír Baláž (22.04.2015)
Späť

Vyberáme z banky.sk