Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Dobrý deň, v prípade, že po ukončení mojej materskej dovolenky nastúpi na materskú dovolenku manžel, patrí mu tiež náhrada vo výške 70% DVZ po dobu 280 dní, ako mne počas mojej mat.dovolenky?

Dobrý deň, v prípade, že po ukončení mojej materskej dovolenky nastúpi na materskú dovolenku manžel, patrí mu tiež náhrada vo výške 70% DVZ po dobu 280 dní, ako mne počas mojej mat.dovolenky?

--> Odpoveď:

Všeobecne platí, že nárok na materské má okrem matky dieťaťa aj iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará. Iným poistencom môže byť aj otec dieťaťa. Nárok na materské má odo dňa prevzatia dieťaťa, trvá mu 28 týždňov od vzniku nároku na materské, pričom tento nárok na materské si môže uplatniť do troch rokov veku dieťaťa. Otec dieťaťa má nárok na materské, ak v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti bol nemocensky poistený najmenej 270 dní a trvá mu nemocenské poistenie alebo sa na neho vzťahuje ochranná lehota. Výška materského je rovnaká ako u matky dieťaťa, a to 70% z vymeriavacieho základu dosiahnutého v rozhodujúcom období.

Odpovedal: Ing. Peter Višváder (29.01.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk