Téma: Sociálna poisťovňa radí
Otázka:

Keď som na materskej dovolenke a začala by som pracovať na hlavný pracovný pomer, bude mi i naďalej Sociálna poisťovňa vyplácať materský príspevok?

Odpoveď:

Počas nároku na materské nemôžete mať príjem za vykonanú prácu z toho nemocenského poistenia (zo zamestnania), z ktorého ste si nárok na dávku materské uplatnili. V prípade, ak Vám počas trvania nároku na materské vznikne iné povinné nemocenské poistenie zamestnanca (napr. uzatvoríte nový pracovný pomer), z ktorého nemáte uplatnený nárok na materské, nebude to mať vplyv na nárok na materské. Na uvedené nemá vplyv ani to, v akej výške budete príjem za vykonanú prácu poberať.

Vznik nového hlavného pracovného pomeru v čase materskej dovolenky teda nemá vplyv na výplatu materského. Ak by však išlo o návrat do pôvodného zamestnania, z ktorého nárok na materské vznikol, výplatu materského by Vám Sociálna poisťovňa zastavila.

Pripomíname, že ak ste dôchodkovo poistená z dôvodu starostlivosti o dieťa, ak uzatvoríte akýkoľvek pracovný pomer (či už s pôvodným alebo novým zamestnávateľom), ste povinná sa z toho poistenia odhlásiť.

Odpovedal: Ing. Peter Višváder (26.01.2016)
Späť

Vyberáme z banky.sk