O výsledku prepoisťovacej kampane rozhodli podľa VšZP okolnosti, na ktoré nemala vplyv

Ak podľa štátnej poisťovne niektoré subjekty počas prepoisťovacej kampane porušili zákon, mali by byť prijaté také opatrenia, ktoré do budúcnosti zamedzia opakovaniu podobných situácií.


O výsledku prepoisťovacej kampane rozhodli podľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) okolnosti, na ktoré poisťovňa nemala vplyv. VšZP o tom informovala v tlačovej správe. Znovu uviedla, že bude komentovať až oficiálne výsledky prepoisťovania, ktoré vydá Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Na základe medializovaných informácií o priebehu prepoisťovacej kampane štátna poisťovňa konštatovala, že pri oslovovaní klientov vždy postupovala v súlade s platnou legislatívou. "Ak sme sa dozvedeli o praktikách, ktoré sa javili ako nekalé, resp. ako obchádzanie zákona, podali sme podnet na ich prešetrenie na ÚDZS," povedala hovorkyňa VšZP Slávka Gáborová. Ak sa podľa štátnej poisťovne preukáže, že niektoré subjekty skutočne zákon porušili, mali by byť prijaté také opatrenia, ktoré do budúcnosti zamedzia opakovaniu podobných situácií, pretože VšZP preukázateľne poškodili.

Ako uviedla štátna poisťovňa, napriek vyše 100-tisícovej strate poistencov, ktorú očakáva, zostane aj po 1. januári 2020 lídrom v zdravotnom poistení, finančnú stabilitu podľa nej výsledky prepoisťovania neohrozia. "VšZP je ekonomicky zdravá z hľadiska platobnej schopnosti aj kapitálovej vybavenosti, postupne znižuje straty s cieľom vyrovnaného hospodárenia v roku 2019, zároveň má dostatočný zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch. Na konci roka 2019 by mala mať VšZP opäť vyrovnané hospodárenie a naďalej bude zabezpečovať svojim poistencom kvalitnú zdravotnú starostlivosť pri efektívnom využívaných všetkých verejných zdrojov, ktoré spravuje," uvádza sa v správe.

VšZP konštatovala, že pre rok 2019 kvantifikovala v rámci svojho plánovania finančne nekryté riziká na strane výnosov u nákladov a kontinuálne ich komunikovala od jesene 2018. V oblasti výnosov to bolo podľa poisťovne 29 mil. eur a v oblasti nákladov zhruba 140 mil. eur. Ako uviedla VšZP, to, že odhadované riziká sa začali napĺňať, nedokázala ovplyvniť. "Sociálne balíčky, rekreačné poukazy alebo historicky najnižšie platby za poistencov štátu sa stali realitou na základe rozhodnutia parlamentu. Znovu sme riziká komunikovali na viacerých úrovniach a boli transparentne uvedené v oficiálnych dokumentoch VšZP. Až posledná možnosť bola medializácia očakávanej straty do konca roka 2019 v sume 60 mil. eur s cieľom podporiť dofinancovanie," uviedla štátna poisťovňa.

Ako VšZP dodala, má vysokú stratu minulých účtovných období, ktorá jej znižuje vlastné imanie, jej pozícia je preto iná ako ostatných zdravotných poisťovní a musela byť aktívnejšia v komunikovaní potreby dofinancovania. "Vedenie VšZP muselo využiť všetky dostupné možnosti odvrátenia hroziaceho ďalšieho Ozdravného plánu, v opačnom prípade by sa to negatívne dotklo všetkých poistencov VšZP," uvádza štátna poisťovňa.

Ako VšZP dodala, v roku 2016 zaknihovala stratu 112 mil. eur a tiež zaúčtovala opravy chýb minulých účtovných období v sume ďalších 78 mil. eur. Tieto výsledky podľa poisťovne spôsobili povinnosť implementovať Ozdravný plán v zmysle platnej legislatívy, cieľom ktorého bolo zastavenie nárastu nákladov VšZP. "Najmä vďaka silnému ekonomickému rastu, a teda vyšším výnosom, a zároveň zastaveniu nárastu nákladov VšZP dosiahla v roku 2017 kladný hospodársky výsledok v sume cca 36 mil. eur a v roku 2018 najmä vďaka pretrvávajúcemu silnému ekonomickému rastu a pozitívnemu vplyvu ročného zúčtovania kladný hospodársky výsledok v sume cca 90 mil. eur. Zisky z oboch rokov smerovali na zníženie neuhradenej straty minulých rokov," uzavrela štátna poisťovňa.

Strana Dobrá voľba v stredu vyhlásila, že VšZP má najväčšiu historickú stratu svojich poistencov, odchádza ich až cez 140 tisíc. "Čo je vo finančnom vyjadrení zhruba 140 mil. eur v príjmoch, o ktoré bude mať VšZP menej a súkromné poisťovne viac," informoval líder strany Tomáš Drucker. Ako uviedol, z VšZP odchádzajú ekonomicky menej nákladní poistenci a teda ziskovejší, čo znamená, že sa prirodzene zvýšia zisky súkromným poisťovniam. "Máme skutočne dôvodné podozrenie, že získavanie týchto poistencov zo strany skromných zdravotných poisťovní bolo realizované aktívnym kupovaním si poistencov, čo je v zmysle zákona zakázané," povedal Tomáš Drucker.

Odborník strany Dobrá voľba na zdravotníctvo Miroslav Kočan kritizoval poisťovňu za to, že počas vrcholenia prepoisťovacej kampane generálna riaditeľka VšZP vystúpila na tlačovej besede a oznámila, že očakávajú stratu 60 mil. eur. Sú to podľa neho nezodpovedné kroky, ktoré znižujú dôveru poistencov vo VšZP. Ak sa podľa Druckera nevykonajú ďalšie opatrenia hrozí, že sa môže VšZP dostať do strát a neschopnosti zabezpečiť pre svojich poistencov zdravotnú starostlivosť. Ako v reakcii uviedol PR špecialista Dôvery Matej Štepianský, poisťovňa dbá na transparentnosť procesu prepoistenia, odmieta, odsudzuje a netoleruje akékoľvek nekalé praktiky. Členka predstavenstva a riaditeľka zdravotného poistenia Union zdravotnej poisťovne Elena Májeková uviedla, že Union oslovuje potenciálnych nových poistencov v súlade s legislatívou.
 

Vyberáme z poistovne.sk

grateful-patient

Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne

To, že vysoký krvný tlak ľudia podceňujú a mnohí ani netušia, že ho majú, je už dlhšie známe. Zdravotné poisťovne upozorňujú na nové fakty o hypertenzii, ktorou trpia už aj deti.
20.06.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Toto robia pacienti s vysokým krvným tlakom nesprávne
20073

Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne

Počet nehôd motorkárov sa z roka na rok zvyšuje. Podľa štatistík Polície SR prišlo minulý rok o život na slovenských cestách 28 motorkárov. Medzi najčastejšie príčiny smrteľných nehôd patrilo neprispôsobenie jazdy technického stavu vozovky, nedanie prednosti, ale aj požitie alkoholu, či omamných látok.
19.06.2024
Čítať viac o Sezóna pre motocykle sa už naplno rozbehla, nehody môžu byť fatálne
burst-partners-donut-float-fun

Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Výhody zdravotnej poisťovne viete využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Pozrite si, ako so zdravotnou poisťovňou môžete ušetriť desiatky eur a v ktorých prípadoch jej pomoc naozaj oceníte.
19.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Letné zľavy a výhody pre poistencov Dôvery

Vyberáme z banky.sk