O dôchodkové poistenie na materskej musíte žiadať

Mamičky majú po narodení dieťaťa veľa papierovačiek, aby si vybavili všetky dávky. Nemali by zabúdať ani na svoje dôchodkové sporenie, lebo oň môžu prísť. 


Podľa zákona je štát povinný platiť za mamičku (prípadne inú osobu) starajúcu sa o dieťa poistné na dôchodkové poistenie, ak táto mamička splní zákonom stanovené podmienky. Musí mať trvalý pobyt na Slovensku, riadne sa starať o dieťa a nie je dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO, nemá priznaný predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok a podá prihlášku na dôchodkové poistenie.


Ak ste zamestnaná matka alebo samostatne zárobkovo činná osoba a poberáte dávku materské (pričom zamestnanie jej stále trvá), aj počas tejto doby (pol roka) platí za vás štát poistné na dôchodkové poistenie automaticky a nemusíte sa prihlasovať. “Lenže po ukončení poberania materského a prechode na rodičovský príspevok, ak chcete, aby vaše dôchodkové poistenie pokračovalo ďalej, musíte sa na dôchodkové poistenie prihlásiť,” vysvetľuje Mária Ďurišová, z Informačno-poradenského centra Sociálnej poisťovne.

Ak sa prihlásite na dôchodkové poistenie, platí za vás štát poistné na starobné poistenie, invalidné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity. Dôchodkové poistenie trvá do ukončenia starostlivosti o dieťa. „Dôchodkovo poistené môžu byť mamičky maximálne až do dovŕšenia 6 rokov dieťaťa,“ dodáva Gabriel Tóth, špecialista externej komunikácie Allianz – Slovenskej poisťovne.

Dôchodkové poistenie z dôvodu starostlivosti o dieťa vzniká odo dňa prihlásenia sa na toto poistenie, najskôr však odo dňa podania prihlášky. “Z tohto dôvodu odporúčame prihlášku na dôchodkové poistenie zaslať Sociálnej poisťovni pred skončením poberania dávky materské,” radí Ďurišová.

Prihlášku na dôchodkové poistenie môžete podať osobne v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa miesta trvalého pobytu alebo poštou. Vyplniť treba tlačivo Registračný list fyzickej osoby (Prihláška FO, za ktorú platí štát), Vyhlásenie fyzickej osoby, že sa riadne stará o dieťa, na účely dôchodkového poistenia a fotokópiu rodného listu dieťaťa. Tlačivá si môžete stiahnuť z webu Sociálnej poisťovne.


Ak sa neprihlásite, stratíte časť dôchodku

Ak ste sa po skončení materskej neprihlási na dôchodkové poistenie z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa, tak za vás poistné na dôchodkové poistenie neplatí nikto. “To znamená, že sa jej toto obdobie nezhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenie pre uplatnenie si nároku na niektorú z dôchodkových dávok,” dodáva Ďurišová.

Nespoliehajte sa na to, že ak sa na dôchodkove poistenie neprihlásite niekto vám to pripomenie. Sociálna poisťovňa ani dôchodková správcovská spoločnosť nie sú povinné oznamovať poistencom, že za nich nie je platené poistné na dôchodkové poistenie.

Zistiť to, že za vás nikto neplatí môžete tak, že Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná raz ročne zasielať klientom výpis z ich účtu, na základe ktorého si môžete overiť, či sú vám pripisované príspevky na starobné dôchodkové sporenie (2.pilier) na váš osobný účet. Ak vám tieto výpisy nechodia mali by ste zavolať alebo zájsť do svojej poisťovne a vyžiadať si ich.

Spätné doplácanie iba do 1. piliera

Počas rodičovskej dovolenky zamestnávateľ zamestnankyni na rodičovskej dovolenke povinné dôchodkové poistenie (aj nemocenské poistenie, aj poistenie v nezamestnanosti) prerušuje. V prípade, že ste sa neprihlásili na dôchodkové poistenie sami môžete si za toto obdobie spätne doplatiť poistné na dôchodkové poistenie.

“Pri dodatočnom doplatení dôchodkového poistenia však Sociálna poisťovňa nepostupuje príspevky dôchodcovskej správcovskej spoločnosti, teda do 2. piliera. ”To znamená, že toto obdobie sa v 2. pilieri nezhodnotí,” dodáva Ďurišová. Tóth dodáva, že nie je možné sa prihlásiť spätne do druhého piliera, je možné sa len spätne odhlásiť.

Neprehliadnite:
Opozícia chce bojovať za 9% príspevok do 2.piliera
Rizikové dôchodkové sporenie bude treba potvrdiť
Sporiteľom v druhom pilieri vláda zvýši poplatky


 

Vyberáme z poistovne.sk

relaxing-brown-and-white-tabby

Poistenie psa a mačky. Čo potrebujete vedieť?

Vedeli ste, že v súčasnosti si môžete poistiť už aj psíka a mačku? Pozrite si užitočné informácie o tom, ako toto poistenie funguje a ktoré riziká kryje.
02.12.2021 | redakcia
Čítať viac o Poistenie psa a mačky. Čo potrebujete vedieť?
IMG_8017-500

Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?

Ceny nehnuteľností v rokoch 2009 až 2016 boli relatívne stabilné, potom začali mierne rásť a pandémia začala hnať ceny raketovo hore. Skontrolujte si výšku poistného krytia, či zodpovedá cene vašej nehnuteľnosti. Na toto upozorňujú odborníci.
30.11.2021 | redakcia
Čítať viac o Kedy treba prehodnotiť výšku poistného krytia?
long-tree-trunks-stab-the-sky

Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Milióny ušetrených dokumentov a obálok klientov Allianz zachránilo 2 hektárový les. Takmer polovica klientov komunikuje s Allianzom elektronicky, pri nových klientoch je to 100 %. Efektívnym nástrojom online komunikácie je portál Môj Allianz.
25.11.2021
Čítať viac o Klienti Allianz digitálnou komunikáciou ušetrili už vyše 1000 stromov

Vyberáme z banky.sk