Na čo nezabudnúť v životnej poistke

Hlavným poistným rizikom životného poistenia je smrť. V prípade, že poistený umrie, poisťovňa pozostalým vyplatí poistnú sumu. Čo však v prípade úrazu, invalidity či vážnej choroby?

Kľúčom je správna voľba parametrov


Životné poistenie má teda zmysel pre každého, kto chce chrániť a zabezpečiť seba alebo zároveň aj svoju rodinu v prípade neočakávaných udalostí v budúcnosti. „Predtým, ako sa klient rozhodne uzatvoriť životné poistenie, je správne zvoliť jeho parametre vzhľadom k jeho aktuálnym, ale aj budúcim potrebám,“ hovorí Martina Bombilajová, špecialistka na životné poistenie AXA. „Iné potreby má slobodný človek bez záväzkov a odlišné zasa otec detí, živiteľ rodiny, z ktorého príjmu sa napríklad spláca hypotéka.“  Z toho teda vyplýva, že životné poistenie patrí k veciam, ktoré by sme si mali vyberať individuálne a nepočúvať „všeobecné“ rady.


Všetko, čo potrebujete vedieť o životnej poistke – odborné poradenstvo


Záleží teda od osobných preferencií každého klienta, ktoré riziká a na akú poistnú sumu chce mať poistené. „Niekto chce zabezpečiť v prípade úmrtia pozostalých, preto si poisťuje na vyššiu sumu smrť. Mladší ľudia si zasa kryjú viac trvalé následky či závažné ochorenia, pretože ešte nemajú rodinu a v prípade ich úmrtia nezostane nikto nezaopatrený, ale v prípade vážnych zdravotných problémov chcú byť do konca života krytí,“  vysvetľuje Milan Janásik, hovorca poisťovne Generali.

Vezmime si typický príklad človeka vo veku 30 rokov, ktorý žije v manželstve, má deti a pravdepodobne aj úver na bývanie. „Ak je človek živiteľom rodiny, mal by si určite pripoistiť riziká, ktoré by mohli mať najväčší dopad na rozpočet jeho rodiny a tiež na jej dlhodobý príjem. A to je riziko úmrtia, keď by rodina zostala bez živiteľa. Ďalej je to riziko invalidity, ktorá by rovnako znamenala citeľný pokles príjmov a dôležité je i pripoistenie kritických chorôb,“ hovorí Ivo Wilhalm, produktový team leader NN Životnej poisťovne.

Úraz vs. choroba


K najpredávanejším pripoisteniam v NN patria pripoistenie trvalých následkov úrazu, denné následky úrazu a rôzne pripoistenia rizík smrti. „Toto rozloženie nie je z pohľadu ochrany úplne ideálne. Oveľa častejšie než úrazy, majú na bežného človeka dopad choroby. Ľudia by si teda mali poisťovať aj ochorenia,“ upozorňuje produktový team leader NN Životnej poisťovne. V poistnom balíku typického klienta by teda podľa neho nemalo chýbať pripoistenie kritických chorôb.

lista Neprehliadnite

Choroby, ktoré nás ohrozujú najviac


Najčastejšie príčiny úmrtí (muži, SR)
Choroby obehovej sústavy 42%
Zhubné nádory 28%
Vonkajšie príčiny smrti (úrazy) 8%

Najčastejšie príčiny úmrtí (ženy, SR) 
Choroby obehovej sústavy 54% 
Zhubné nádory 23% 
Vonkajšie príčiny smrti (úrazy) 7%

Zdroj: Národné centrum zdravotníckych informácií: http://www.nczisk.sk/Documents/rocenky/2015/rocenka_2015.pdf

Najčastejšie dôvody práceneschopnosti (rok 2016)
Choroby dýchacej sústavy 34 % → Najmä akútne infekcie dýchacích ciest a chrípka.
Choroby pohybového ústrojenstva 24 % → Najmä problémy s chrbticou a ochorenia kĺbov.
Poranenia, otravy, iné vonkajšie príčiny (úrazy) 9% → Najmä otvorené rany, povrchové zranenie, vykĺbenia a vyvrtnutia.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Voliteľné parametre životného poistenia:

Fixná alebo variabilná sadzba – u niektorých poisťovní je možné nastaviť si cenu poistky podľa rastúceho rizika. Čím je človek starší, rastie u neho riziko a pri variabilnej poistke rastie priamo úmerne aj cena. Na druhej strane platí menšiu poistku v mladšom veku.
Rovnomerná či klesajúca poistná suma – využíva sa najmä pri zabezpečení úverov. Zostatok úveru klesá postupným splácaním, a tým klesá aj cena a potreba jeho krytia životnou poistkou.
Progresívne plnenie – znamená, že v prípade vážnych následkov úrazu a doby nevyhnutného liečenia úrazu (prípadne choroby) sa zvyšuje dohodnutá poistná suma. Klient teda dostáva viac vo vážnych prípadoch.
Poistná suma – suma peňazí, ktorú klient dostáva od poisťovne v prípade poistnej udalosti. Na jej nastavenie sa používajú rôzne prepočty. Treba si ju však dať do súvislosti i s cenou poistenia.
Rizikové skupiny – poisťovne do nich zaraďujú klientov podľa typu ich zamestnania alebo športu, ktorý prevádzkujú. Profesionálni športovci sú v najviac rizikovej skupine.

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk