Vystúpiť či zostať v 2. dôchodkovom pilieri?

Pýtajte sa MUDr. Viktora Kouřila, generálneho riaditeľa VÚB Generali, dss. Na vaše otázky bude odpovedať do 15.júna 2015.

VUB Generali DSS


Vyberáme z banky.sk