Môj Život - Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie predstavuje kombináciu poistenia s investovaním podľa vlastného rozhodnutia. Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách má klient možnosť investovať a vytvoriť si finančný kapitál do budúcnosti. Na jednej zmluve môžu byť poistené až 2 osoby.

ZĽAVA

 • až 40% za objem a počet voliteľnch poistení
Na výber máte niekoľko rôznych poistení:

Investičné životné poistenie Môj život

Poistenie Môj život si môžete vyskladať z týchto poistení:

Hlavné poistenie
 • Životné poistneie pre prípad smrti
Voliteľné poistenia
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistneie trvalých následkov úrazu bez progresie/ s progresiou
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie denného odškodného počas nevyhnutného liečenia následkov úrazu
 • Poistenie smrti následkom úrazi s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie invalidity s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie chirurgických zákrokov
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • Doktor+
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Služba Asistent

Fondy

V rámci investičnej časti si môžete vybrať fondy podľa svojho želania, alebo si vyberiete už predvolenú stratégiu investovania:
- konzervatívnu
- vyváženú
- rastovú  
 

Investičné životné poistenie Cesta životom

 Poistenie Cesta životom si môžete vyskladať z týchto poistení:

Hlavné poistenie
 • Poistenie pre prípad smrti
Voliteľné poistenia
 • Rizikové životné poistenie
 • Rizikové životné poistenie s klesajúcou poistnou sumou
 • Poistenie trvalých následkov úrazu bez progresie/ s progresiou
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu úrazu
 • Poistenie smrti následkom úrazu s dvojnásobným plnením pre účastníka dopravnej nehody
 • Poistenie invalidity následkom úrazu
 • Pripoistenie kritických chorôb
 • Poistenie denného odškodného z dôvodu pracovnej neschopnosti s dvojnásobným plnením v prípade rakoviny
 • Poistenie dočasného dôchodku v prípade invalidity
 • Poistenie nezamestnanosti a pracovného úrazu s následkom smrti
 • Poistenie chirurgických zákrokov
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity
 • Poistenie denného odškodného pri pobyte v nemocnici z dôvodu choroby
 • Doktor+
 • Poistenie náhrady poistného pri dlhodobej pracovnej neschopnosti
 • Poistenie jednorazovej výplaty v prípade invalidity
 • Poistenie jednorazovej invalidity s klesajúcou poistnou sumou
 • Služba Asistent

Fondy

V rámci investičného životného poistenia programu Cesta životom môžete investovať do týchto fondov:
 
- Dlhopisový fond
- Akciový fond Európa
- Zmiešaný fond
- Akciový fond Európske malé spoločnosti
- C-Quadrat Total Return Global fond

Alebo môžete využiť predvolenú investičnú stratégiu (konzervatívna, vyvážená, rastová).
 

Vyberáme z banky.sk