Máte doma vzácnosti či umelecké zbierky? Máte niekoľko možností, ako ich poistiť.

Hodnotu umenia si určite sami či cez znalca, no poisťovne majú horné limity krytia.


Poisťovňa AXA
prišla nedávno na trh s novinkou - poistením umeleckých predmetov AXA ART. Ide o špecializované poistenie pre súkromných zberateľov, ktorým bežné poistenie domácnosti nestačí. Na Slovensku ho bude ponúkať cez vybranú sieť poisťovacích maklérov. Zisťovali sme, ako poistenie umeleckých zbierok riešia iné poisťovne.

Umenie si môžete poistiť v rámci poistenia domácnosti, pripoistenia k tomuto poisteniu, alebo cez individuálnu poistku.

 Horné limity

V rámci poistenia domácnosti si napríklad v Allianz-Slovenskej poisťovni môžete pripoistiť starožitnosti, obrazy, sochy, plastiky, ale aj cennosti ako šperky či zbierky známok. Hodnotu umenia by ste mali poisťovni dokázať buď znaleckými posudkami alebo vlastným odhadom. „Klient pri poisťovaní predloží zoznam umeleckých diel a ich hodnotu, prípadne aj fotodokumentáciu. V prípade poistnej udalosti - krádeže, zničenia predloží poisťovni policajnú správu, prípadne aj bločky k jednotlivým dielam,“ vysvetľuje Helena Kanderková, špecialistka externej komunikácie Allianz - Slovenskej poisťovne. Ak si výšku poistnej sumy určíte sami, poistná suma môže byť maximálne do výšky 45 000 eur. Po individuálnom posúdení je možné túto poistnú sumu prípadne navýšiť.

 V Generali sú v rámci poistenia domácnosti automaticky kryté aj umelecké diela a starožitnosti, ale len do limitu 15% z poistnej sumy domácnosti. „Ľudia by mali na to myslieť pri určovaní výšky sumy, na ktorú si domácnosť poistia. Maximálna výška krytia pre domácnosť je 150 000 eur, v takomto prípade by boli teda umelecké diela kryté do sumy 22 500 eur,“ vysvetľuje Milan Janásik, hovorca Generali. Ak má vaša zbierka väčšiu hodnotu, za príplatok je možné navýšiť poistnú sumu až na 100 % poistnej sumy domácnosti. Ak by vám ani to nestačilo, Generali vám ponúkne individuálne poistenie šité na mieru.

V AXA pri uzatvorení tohto poistenia nie sú potrebné znalecké posudky, keďže hodnotu umeleckých predmetov si môže každý majiteľ určiť sám. „Novo získané diela sú automaticky poistené až do výšky 25 % nad rámec dohodnutej poistnej sumy bez potreby aktualizácie v priebehu poistného obdobia,“ vysvetľuje Ján Kusý, riaditeľ pre obchod v neživotnom poistení AXA.
Lista Odporucame

Aké riziká poisťujú

Pri poistení umeleckých diel si môžete sami vybrať riziká, ktoré chcete mať kryté. Patria medzi ne bežné riziká ako požiar, krádež či vandalizmus. Diela vám poistka ochráni aj proti atmosférickým zrážkam či povodni.
Pri odcudzení je potrebné myslieť tiež na to, aby boli umelecké diela adekvátne zabezpečené - napríklad alarmom. Poisťovne berú do úvahy aj to, aké prekážky musel zlodej prekonať. Ak by boli umelecké diela chránené nedostatočne, poistné plnenie môže byť krátené.

 Umenie v galérii

Ak by ste mali svoje diela vystavené v galérii, tá by mala poistku zabezpečiť sama. „Tam sa stanovuje poistenie individuálne pre konkrétneho klienta. V prípade vzniku poistnej udalosti poisťovňa kryje náklady na znovunadobudnutie alebo opravu diela, nekryje historickú hodnotu diela,“ dodáva Kanderková z poisťovne Allianz - SP.

Generali vie poistiť umelecké diela aj počas ich prepravy na výstavu a z nej a rovnako tak aj počas samotnej výstavy. Tiež si dohodne individuálnu výšky poistného v závislosti od hodnoty vystavovaných umeleckých diel.

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk