Kooperativa v minulom roku s dvojciferným rastom

Čistý zisk poisťovne vzrástol o viac ako 21 % a predpísané poistné sa zvýšilo o 32,2 %.


Poisťovni Kooperativa sa v minulom roku darilo rásť tak v rámci celkovej ziskovosti, ako aj v predpise poistného. Jej čistý zisk vlani vzrástol medziročne o 21,3 % na 36,1 mil. eur, z čoho takmer 86 % plánuje spoločnosť dať na výplatu dividend. Predpísané poistné stúplo o 32,2 %. "Z pohľadu tržieb sme dosiahli úroveň poistného vo výške 620 mil. eur, čo je historicky najvyššia úroveň počas pôsobenia značky Kooperativa na trhu. Historicky najvyššie boli však aj naše odvodové a daňové povinnosti," informoval vo výročnej správe generálny riaditeľ Kooperativy Vladimír Bakeš.

V roku 2018 nadobudlo podľa Bakeša účinnosť viacero európskych smerníc súvisiacich s poistným trhom. Do činnosti výrazne zasiahli podľa neho aj zmeny v slovenskej legislatíve. Historicky prvýkrát bola schválená daň z poistenia a zmenami prešiel aj Občiansky zákonník, čím sa nanovo zadefinovali poistno-klientské vzťahy. "Tieto legislatívne otrasy sa nás ako spoločnosti výrazne dotkli a prirodzene ovplyvnili nielen procesy, ale aj cenotvorbu," poznamenal Bakeš.

Stredobodom pozornosti spoločnosti Kooperativa v roku 2018 bola integrácia poisťovne so spoločnosťou Poisťovňa Slovenskej sporiteľne. Od 1. apríla 2018 sa tak Poisťovňa Slovenskej sporiteľne stala súčasťou Kooperativy, pričom pod spoločnú značku prešiel aj poistný kmeň. Komplexný proces integrácie priniesol so sebou podľa Bakeša mnohé výzvy. Integrácia spoločností bola súčasťou strategických cieľov Vienna Insurance Group v oblasti bankopoistenia. Hlavným cieľom integrácie je využitie širokých možností bankového predaja v spolupráci s partnerom Erste Group.

Okrem posilnenia trhovej pozície spoločnosť integráciou zefektívnila a zoptimalizovala všetky procesy, a to prostredníctvom využitia synergických efektov a know-how zamestnancov a spolupracovníkov. Zároveň sa Kooperative otvorilo viac možností v rámci bankopoistenia na zlepšenie či rozšírenie služieb pre už existujúcich klientov Slovenskej sporiteľne, ktoré im neboli doteraz dostupné.

V životnom poistení evidovala spoločnosť nárast v predpísanom poistnom vďaka fúzii poisťovne Kooperativa a Poisťovne Slovenskej sporiteľne až o 72 %. Pozitívne výsledky boli vo vývoji pripoistení, a to pri náraste o 32,6 %. V neživotnom poistení spoločnosť zaznamenala celkový nárast o 2,4 %. Rástlo najmä predpísané poistné v poistení motorových vozidiel.

Kooperativa poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group vznikla ako prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku v roku 1990. Majoritným akcionárom je Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, ktorej podiel akcií predstavuje 100 % priamo alebo nepriamo. Kooperativa je členom skupiny Vienna Insurance Group.
 

Vyberáme z poistovne.sk

sunglasses-car-keys

Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?

Online poistenie auta na porovnávacích weboch je cenovo takmer zhodné s cenou v poisťovni. Rozdiel je v pridaných službách
07.05.2021 | redakcia
Čítať viac o Online porovnávače poistenia auta fungujú na cenových dohodách s poisťovňami. V čom sa líšia?
34148_obr

Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Od 1. mája 2021 nastali v Allianz – Slovenskej dôchodkovej správcovskej spoločnosti (ASDSS) personálne zmeny. Novými členmi trojčlenného predstavenstva spoločnosti sa stali Agata Aniela Przygoda (40) a Juraj Dlhopolček (42). Nahradili doterajších členov vedenia Petra Karcola a Juraja Liptáka, ktorí zo spoločnosti odchádzajú.
03.05.2021
Čítať viac o Zmeny v predstavenstve Allianz SDSS

Vyberáme z banky.sk