Komunálna poisťovňa počíta v tomto roku s rastom poistného

Komunálna poisťovňa počíta v tomto roku s rastom predpísaného poistného v oblasti životného poistenia o 2,1 %, a to hlavne zvýšením atraktivity produktového portfólia, zefektívnením procesu predaja a skvalitnením elektronických nástrojov.


Ako ďalej vyplýva z výročnej správy za minulý rok, v oblasti neživotného poistenia si chce spoločnosť aj naďalej udržať výrazné postavenie a zvyšovať svoj trhový podiel. Plánovaný nárast predpísaného poistného o 4,9 % chce firma dosiahnuť hlavne posilnením dynamiky firemného, majetkového a zodpovednostného poistenia a zachovaním dynamiky v oblasti motorového poistenia.

V minulom roku predpísané poistné prekročilo úroveň 188 mil. eur pri medziročnom raste o takmer 4 %. Tomuto nárastu pomohli výsledky za štvrtý kvartál, kedy sa predpísané poistné vyvíjalo podľa vyjadrení firmy mimoriadne priaznivo. V životnom poistení firma zaznamenala medziročne pokles predpisu o 2,44 mil. eur, a to aj napriek zvýšenému predaju bežne plateného poistenia. Naopak, oblasť neživotného poistenia rástla.

Spoločnosť v minulom roku dosiahla čistý zisk 7,1 mil. eur, a to najmä vďaka jej stratégii investovania, ktorá sa svojím charakterom radí ku konzervatívnym. V medziročnom porovnaní zisk firmy mierne stúpol o 0,3 %. Z návrhu na rozdelenie zisku vyplýva, že na výplatu dividend by malo smerovať 6,04 mil. eur. Na účet nerozdeleného zisku by malo smerovať 1,07 mil. eur.

Ako uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Vladimír Bakeš, kľúčový bol rast slovenskej ekonomiky vrátane znižovania nezamestnanosti, ale aj stagnácia poistného trhu na Slovensku a stále nízka miera poistenia obyvateľov a ich majetku v porovnaní s rozvinutými krajinami Európskej únie. Príkladom je podľa neho oblasť havarijného poistenia, ktoré má na Slovensku uzatvorených len okolo 30 % majiteľov áut. Podobné je to v oblasti životného poistenia, kde má zodpovedajúcu poistku len menej ako polovica obyvateľov.

Vyberáme z poistovne.sk

31926_obr

Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?

Má exekútor právo siahnuť na nasporenú sumu v pohrebnom poistení? Ako sa postupuje v prípade, ak je v exekúcii dedič?
12.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Môže na pohrebné poistenie siahnuť exekútor?
over-shoulder-of-retail-business-owner

Spadá poistné plnenie do dedičského konania?

Ktoré poistné plnenie spadá do dedičského konania a ktoré nie? Čo v prípade, keď klient začne riešiť s poisťovňou škodovú udalosť a skôr, než ju dorieši, zomrie? Ako majú ďalej postupovať pozostalí?
10.04.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Spadá poistné plnenie do dedičského konania?
black-glasses-frames-sit-up-on-surface

Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Porovnali sme výhody, ktoré poskytujú zdravotné poisťovne svojim poistencom na vyšetrenie očí a okuliare.
08.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Príspevok na vyšetrenie očí a na okuliare. Čo vám ponúkajú zdravotné poisťovne?

Vyberáme z banky.sk