Kedy voliť kapitálové a kedy investičné životné poistenie?

Dôležitým faktorom pri výbere životného poistenia je zvoliť si mieru rizika. 


Pri výbere životného poistenia zvažujte viacero faktorov - bežne sú v ponuke tri druhy poistenia: rizikové, kapitálové a investičné.

Pri rizikovom životnom poistení si zvolíte riziko, ktoré chcete mať pokryté a netvoríte si finančnú rezervu. Je lacnejšie ako iné poistenia, ale poskytuje vysokú poistnú ochranu.

Kapitálové životné poistenie sa oplatí vtedy, keď si chcete popri poistení aj sporiť, ale neradi by ste prišli o časť úspor. Má garantovanú technickú úrokovú mieru a navyše vám umožňuje investovať do finančných fondov životného poistenia. Poisťovne investujú vaše peniaze do stabilných produktov ako sú termínované vklady či dlhopisy, ktoré síce nemajú veľké zhodnotenie, ale majú nízke riziko.

Zadajte otázku do poradne o  životnom poistení


Kapitálové životné poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám vyplatíme garantovanú poistnú sumu zvýšenú o prijaté dynamiky spolu s podielom na prebytku, podľa vášho výberu výplaty poistnej sumy jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku,“ vysvetľuje Anastázia Ferienčíková, manažérka životných produktov v Allianz – Slovenskej poisťovni, v našej poradni.

V prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa garantovanú poistnú sumu s podielom na prebytku oprávnenej osobe.

Garantovaná technická úroková miera vám zaručuje vyplatenie dohodnutej poistnej sumy v plnej výške aj so započítanými úrokmi. Je započítaná v poistnej sume pri dožití sa konca poistnej doby. Aktuálna technická úroková miera je 1,9 %.

Lista Odporucame

Investičné životné poistenie


Investičné životné poistenie poskytuje okrem poistného krytia aj možnosť vytvoriť si finančnú rezervu investovaním. Investičné poistenie je vhodnejšie pre klientov, ktorí sú ochotní podstupovať riziko.

Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny,“ informuje Ferienčíková.

V rámci investičného životného poistenia investuje poisťovňa za vás do podielových fondov. Výberom fondu si určujete svoju finančnú stratégiu. Sám si volíte tiež pomer a výšku do investície.

„Z investovaných prostriedkov poisťovňa nakupuje podielové jednotky, ktoré ukladá na individuálny účet klienta,“ dodáva Ferienčíková.

Samozrejme, pri investovaní je aj riziko a cena podielových jednotiek podielových fondov nie je garantovaná.

Pri tomto životnom poistení môžete z dlhodobého hľadiska získať vyšší zisk ako pri kapitálovom poistení. Naproti tomu pri investičnom poistení je riziko straty aj v neskorších rokoch trvania zmluvy. Výnos je totiž naviazaný na výkonnosť podielových fondov a tá je kolísavá vždy aj na konci poistnej doby. 

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii

Životné poistenie má chrániť pri závažných zdravotných komplikáciách poistenca a jeho rodinu. V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva.
02.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii
nemocnica2

Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia

Môj ošetrujúci lekár ma poslal na CT vyšetrenie. Fungujú v dnešnej situácii vôbec pracoviská CT? Aké sú čakacie doby?
01.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia
womens-watch-on-wrist

Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Ľudia uzatvárali nové zmluvy, alebo si navyšovali doterajšie krytia rôznych rizík spojených so zdravím či úmrtím.
26.02.2021 | redakcia
Čítať viac o Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Vyberáme z banky.sk