Kedy voliť kapitálové a kedy investičné životné poistenie?

Dôležitým faktorom pri výbere životného poistenia je zvoliť si mieru rizika. 


Pri výbere životného poistenia zvažujte viacero faktorov - bežne sú v ponuke tri druhy poistenia: rizikové, kapitálové a investičné.

Pri rizikovom životnom poistení si zvolíte riziko, ktoré chcete mať pokryté a netvoríte si finančnú rezervu. Je lacnejšie ako iné poistenia, ale poskytuje vysokú poistnú ochranu.

Kapitálové životné poistenie sa oplatí vtedy, keď si chcete popri poistení aj sporiť, ale neradi by ste prišli o časť úspor. Má garantovanú technickú úrokovú mieru a navyše vám umožňuje investovať do finančných fondov životného poistenia. Poisťovne investujú vaše peniaze do stabilných produktov ako sú termínované vklady či dlhopisy, ktoré síce nemajú veľké zhodnotenie, ale majú nízke riziko.

Zadajte otázku do poradne o  životnom poistení


Kapitálové životné poistenie v sebe zahŕňa poistenie pre prípad smrti alebo dožitia. V prípade dožitia sa konca poistnej doby vám vyplatíme garantovanú poistnú sumu zvýšenú o prijaté dynamiky spolu s podielom na prebytku, podľa vášho výberu výplaty poistnej sumy jednorazovo alebo formou dočasného dôchodku,“ vysvetľuje Anastázia Ferienčíková, manažérka životných produktov v Allianz – Slovenskej poisťovni, v našej poradni.

V prípade smrti poisteného vyplatí poisťovňa garantovanú poistnú sumu s podielom na prebytku oprávnenej osobe.

Garantovaná technická úroková miera vám zaručuje vyplatenie dohodnutej poistnej sumy v plnej výške aj so započítanými úrokmi. Je započítaná v poistnej sume pri dožití sa konca poistnej doby. Aktuálna technická úroková miera je 1,9 %.

Lista Odporucame

Investičné životné poistenie


Investičné životné poistenie poskytuje okrem poistného krytia aj možnosť vytvoriť si finančnú rezervu investovaním. Investičné poistenie je vhodnejšie pre klientov, ktorí sú ochotní podstupovať riziko.

Popri istote finančného zabezpečenia v nepriaznivých životných situáciách získava klient možnosť ovplyvňovať vlastné investície a participovať na príležitostiach finančného trhu s cieľom vytvoriť si finančný kapitál na svoje budúce potreby alebo potreby svojej rodiny,“ informuje Ferienčíková.

V rámci investičného životného poistenia investuje poisťovňa za vás do podielových fondov. Výberom fondu si určujete svoju finančnú stratégiu. Sám si volíte tiež pomer a výšku do investície.

„Z investovaných prostriedkov poisťovňa nakupuje podielové jednotky, ktoré ukladá na individuálny účet klienta,“ dodáva Ferienčíková.

Samozrejme, pri investovaní je aj riziko a cena podielových jednotiek podielových fondov nie je garantovaná.

Pri tomto životnom poistení môžete z dlhodobého hľadiska získať vyšší zisk ako pri kapitálovom poistení. Naproti tomu pri investičnom poistení je riziko straty aj v neskorších rokoch trvania zmluvy. Výnos je totiž naviazaný na výkonnosť podielových fondov a tá je kolísavá vždy aj na konci poistnej doby. 

Vyberáme z poistovne.sk

mountain-wanderlust

Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia

Cestovné poistenie na dovolenku v zahraničí dnes považujeme už za samozrejmosť. Myslite však na to, že nekryje úplne všetko. Pozreli sme sa na prípady, kedy vám cestovné poistenie nepomôže.
10.08.2022 | Katarína Macková
Čítať viac o Stručný prehľad výluk z cestovného poistenia
the-illuminated-tiled-terminal-of-an-airport

Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Meškanie či rušenie letov aktuálne zažívajú cestujúci v celej Európe. Mnohí klienti sa letu nedočkajú vôbec, iní musia čakať na letisku hodiny. Ponúkame rady, čo robiť v prípade meškania či zmeškania letu a kedy majú klienti v rámci cestovného poistenia nárok na náhradu.
08.08.2022 | redakčne upravené
Čítať viac o Zmeškaný let vám v niektorých prípadoch uhradí poisťovňa. Zrušený let však nie.

Vyberáme z banky.sk