Kedy má cudzinec nárok na zdravotné poistenie

Ak cudzinec podniká alebo je zamestnanec na Slovensku nemal by mať problém so zdravotným poistením. 


Podmienky na verejné zdravotné poistenie splní cudzinec vtedy, ak má na Slovensku trvalý pobyt. „Vtedy mu vzniká nárok na verejné zdravotné poistenie automaticky,“ vysvetľuje Monika Šimunová, hovorkyňa poisťovne Dôvera. Stačí, ak potvrdenie o trvalom pobyte predloží poisťovni.

Ak trvalý pobyt cudzinec nemá, ale má prechodný pobyt, aj vtedy má nárok na verejné zdravotne poistenie. „Ale len v prípade, že je na Slovensku ekonomicky aktívny, čiže ak je tu zamestnaný alebo pracuje na základe živnosti,“ dodáva Šimunová.

Cudzinci sa do zdravotnej poisťovne môžu prihlásiť aj priamo na živnostenskom úrade, kde si vybavujú živnosť. Vtedy už nemusia navštíviť pobočku zdravotnej poisťovne. „Ak prídu osobne na pobočku, stačí predložiť zápis do obchodného registra, prípadne fotokópiu živnostenského listu. Ak ju nemajú so sebou, stačí, ak vedia svoje IČO, overíme ho na mieste,“ informuje hovorkyňa Dôvery.

Ak je cudzinec zdravotne poistený vo svojej domovskej krajine nemal by sa na Slovensku spoliehať na to, že mu stačí iba cestovné poistenie. V prípade ak tu pracuje dlhodobo mal by byť zo zákona verejne zdravotne poistený. „Povinné verejné zdravotné poistenie v SR nie je nijako viazané na štátne občianstvo, ale na trvalý pobyt či na výkon zamestnania alebo živnosti,“ informuje Dana Gašparíková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Dvojité poistné nehrozí

Cudzinec sa môže v zdravotnej poisťovni prihlásiť sám alebo ho prihlási zamestnávateľ. Nemal by sa obávať, že bude platiť dve zdravotné poistenia na Slovensku a v svojej domovskej krajine. Poistenie v zahraničí by mu malo po prihlásení sa na Slovensku zaniknúť, keďže to, že u nás pracuje, by mal oznámiť svojej zdravotnej poisťovni v domovskej krajine.
„Každá krajina má svoju legislatívu, môže sa stať, že je poistený na dvoch miestach. V rámci EÚ môže byť verejne zdravotne poistený len v jednej krajine,“ vysvetľuje Šimunová a dodáva príklad keď Rakúšan, pracujúci na Slovensku, s trvalým pobytom v Rakúsku, je u nás zdravotne poistený. Slovenská zdravotná poisťovňa mu vydá formulár E 106/S1, na základe ktorého má plnú zdravotnú starostlivosť aj v Rakúsku.

V cene verejného zdravotného poistenia pre cudzincov z EÚ alebo mimo nej prakticky nie sú. „ Rozdiel je len v tom, že v prípade poistenia osoby z titulu zamestnania či živnosti v SR majú nárok na poistenie aj jeho nezaopatrení rodinní príslušníci,“ dodáva Gašparíková.

Pozrite si tiež:
Všeobecná zdravotná poisťovňa dá malým nemocniciam viac 
Dôvera sa dohodla s lekármi na platoch
Pri zmene zdravotnej poisťovne sledujte služby

 

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii

Životné poistenie má chrániť pri závažných zdravotných komplikáciách poistenca a jeho rodinu. V žiadnom prípade nemá slúžiť na vykrytie dočasnej straty príjmu, napríklad kvôli pandémii. Na to slúži vytvorená finančná rezerva.
02.03.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Životné poistenie nemá nahradiť dočasnú stratu príjmu pri pandémii
nemocnica2

Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia

Môj ošetrujúci lekár ma poslal na CT vyšetrenie. Fungujú v dnešnej situácii vôbec pracoviská CT? Aké sú čakacie doby?
01.03.2021 | redakcia
Čítať viac o Zdravotná poradňa: Dostupnosť CT vyšetrenia
womens-watch-on-wrist

Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Ľudia uzatvárali nové zmluvy, alebo si navyšovali doterajšie krytia rôznych rizík spojených so zdravím či úmrtím.
26.02.2021 | redakcia
Čítať viac o Koronakríza posilnila záujem o životné poistenie

Vyberáme z banky.sk