Kapitálové životné poistenie Provital Junior (pre deti)

Dieťaťu môžete založiť poistenie už od jeho narodenia do 14 rokov, pričom bude poistené do 27. roku života

Výhody

 • Finančná prémia vo výške 105 % aktuálnej hodnoty poistenia pri prijatí na vysokú školu, svadbe alebo čerpaní úveru na bývanie.

Pripoistenie

Možnosť vybrať si z týchto pripoistení:
 • Zlomeniny
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Materiálna škoda
 • Kritické choroby
 • Polovičné osirotenie dieťaťa / Úplné osirotenie dieťaťa
 • Hospitalizácia / Hospitalizácia následkom úrazu
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Trvalé následky úrazu / Trvalé následky úrazu s progresívnym poistným plnením
 • Invalidita úrazom
 • Smrť následkom úrazu
 • Investičné životné pripoistenie
Na zmluve môžete pripoistiť aj rodičov alebo starých rodičov (dve ďalšie osoby).
Poisťovňa zároveň ponúka zvýhodnené balíčky pripoistení.

Vyberáme z banky.sk