Jednorazové investičné životné poistenie TOP Comfort

TOP Comfort je investičné poistenie pre prípad smrti, ku ktorému si môžete dokúpiť úrazové pripoistenie. Spolu s poistením aj investujete. Životné poistenie platíte jednorazovo.
Minimálna poistná doba: 5 rokov
Max. poistný vek 75 rokov
Na výber máte 4 investičné programy: Moja Rezerva, Moje krátkodobé plány, Moje Dlhodobé plány alebo Moja Budúcnosť

Vyberáme z banky.sk