Investičné životné poistenie W pohode

Investičné životné poistenie spája poistnú ochranu s investovaním.

Môžete si vybrať poistenie:
 • Pre prípad dožitia
 • Pre prípad smrti s konštantnou poistnou sumou
 • Pre prípad smrti s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0 %
Poistenie kritických chorôb:
 • Komplexné poistenie kritických chorôb
 • Poistenie srdcovo-cievnych kritických chorôb
 • Poistenie nádorových kritických chorôb
 • Poistenie neurologických a ďalších špecifikovaných kritických chorôb
Úrazové poistenie:
 • Poistenie trvalých následkov v dôsledku úrazu s progresiou 400% s progresívnym plnením už nad 20%
 • Poistenie smrti spôsobenej úrazom s dvojnásobným plnením v prípade smrti v dôsledku dopravnej nehody
 • Poistenie dennej dávky za dobu nevyhnutného liečenia úrazu s karenčnou dobou 14 dní s plnením od 1. dňa
Pre prípad úrazu aj choroby:
 • Poistenie chirurgického zákroku v dôsledku úrazu
 • Poistenie chirurgického zákroku v dôsledku choroby
 • Poistenie dennej dávky za hospitalizáciu s následnou rekonvalescenciou
Dennej dávky za pracovnú neschopnosť:
 • Ktorá trvala nepretržite dlhšie ako 14 dní, s plnením od 15. dňa
 • Ktorá trvala nepretržite dlhšie ako 60 dní, s plnením od 1.dňa
Pre prípad invalidity:
 • Invalidita s konštantnou poistnou sumou s jednorazovou výplatou nad 40%
 • Invalidita s lineárne klesajúcou poistnou sumou na 0% s jednorazovou výplatou nad 40%
 • Invalidná renta nad 70% invalidity
Oslobodenie od platenia poistného:
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade smrti poistníka
 • Oslobodenie od platenia poistného v prípade invalidity nad 70%

Zdarma získate

 • Celoročné cestovné poistenie pre vašu rodinu do celého sveta
 • Rehabilitačné náklady a náklady na kozmetické operácie po úraze

Vyberáme z banky.sk