Investičné životné poistenie – Provital Invest

Investičné životné poistenie Provital Invest spája  životné poistenie a investovanie do podielových fondov.
 • Najnižší vstupný vek poisteného je 15 rokov, najvyšší 65 rokov.
 • Pri uzatvorení hlavnej časti poistenia (bez pripoistení) poisťovňa neposudzuje zdravotný stav poisteného.

Pripoistenia

Poistenie je možné si rozšíriť o rôzne doplnkové pripoistenia. Pripoistenia si môžete nakombinovať podľa svojej potreby, alebo si vybrať jeden zo zvýhodnených balíkov pripoistení, pričom každý z nich obsahuje: Čas nevyhnutného liečenia úrazu, Hospitalizácia následkom úrazu, Trvalé následky úrazu a Smrť následkom úrazu. V závislosti od počtu pripoistení môžete získať zľavu až do výšky 25 %.
 • Čas nevyhnutného liečenia úrazu
 • Kritické choroby
 • Trvalé následky úrazu / Trvalé následky úrazu s progresívnym plnením
 • Denné odškodné v prípade PN následkom úrazu / Denné odškodné v prípade PN následkom choroby alebo úrazu
 • Hospitalizácia / Hospitalizácia následkom úrazu
 • Odškodné za chirurgický zákrok
 • Invalidita následkom úrazu
 • Oslobodenie od platenia poistného
 • Dočasné rizikové pripoistenie
 • Smrť následkom úrazu

Investičná zložka

Vybrať si môžete z niekoľkých podielových fondov, alebo môžete využiť predvolenú investičnú stratégiu (konzervatívnu, vyváženú, dynamickú)

Poistenie môžete uzavrieť osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk