Investičné životné poistenie pre deti Kamarát

Kamarát je investičné životné poistenie pre deti s možnosťou krytia rizík a investovania.
Poistenie je určené deťom vo veku 0 - 17 rokov, výstupný vek dieťaťa je 25 rokov.
Asistenčné služby zadarmo.

Doplnkové poistenia

  • Zlomeniny a popáleniny
  • Denné dávky za liečenie úrazu
  • Bolestné za liečenie úrazu
  • Hospitalizácia
  • Chirurgický zákrok
  • Trvalé následky úrazu
  • Detské kritické choroby

Vyberáme z banky.sk