Investičné životné poistenie PlusLife

PlusLife je investičné životné poistenie, spája poistenie s investovaním do podielových fondov. Investovaním si môžete vytvoriť finančnú rezervu a zhodnotiť finančné prostriedky formou dlhodobého investovania.
Poistenie je možné dojednať pre klientov so vstupným vekom 18 – 69 rokov a pre deti je vstupný vek 0 – 17 rokov.
Poistenie je možné dojednať na dobu 10, 15, 20 rokov alebo do 100 rokov veku poisteného.

Doplnkové poistenia:

Na výber máte širokú ponuku doplnkových poistení so zľavou z poistného až 25 %:
 • Smrť následkom úrazu
 • Zlomeniny a popáleniny
 • Denné dávky za liečenie úrazu
 • Bolestné za liečenie úrazu
 • Hospitalizácia
 • Chirurgický zákrok
 • Invalidita
 • Ženské kritické choroby a komplikácie v tehotenstve a pri pôrode
 • Pracovná neschopnosť
 • Lekárske konzultácie
 • Kritické choroby

Vyberáme z banky.sk