Investičné životné poistenie NN Plan

Investičné životné poistenie spája poistenie s investovaním.
V rámci zmluvy môže byť pripoistených 7 ľudí.
Možnosť uzavrieť zmluvu aj bez skúmania zdravotného stavu.
Pomer rizikovej a investičnej časti poistného si klient určuje sám podľa možností a potrieb.

Bonusy

  • V prípade úmrtia následkom dopravnej nehody poisťovňa vyplatí jednorazovo 40 000 €
  • Bezplatné telefonické konzultácie s lekárom a medicínskymi špecialistami
  • Poskytnutie druhého lekárskeho názoru

Pripoistenia

  • Krátkodobý výpadok príjmu (hospitalizácia, operácia, PN)
  • Dlhodobý výpadok príjmu (oslobeodenie od platenia poistného, invalidita od 41% a od 71%, trvalé následky úrazu, doba liečenia úrazu a bolestné, kritické choroby, následky kritických chorôb alebo úrazov)
  • Strata života (úmrtie, doplnkové poistneie úmrtia, úmrtie následkom úrazu)
  • Poistenie detí (trvalé následky úrazu, úmrtie, doba liečenia úrazu a bolestné, hospitalizácia,  kritické choroby detí)

Investičná zložka

V investičnej zložke si môžete vybrať zo štyroch fondov: Balansovaný, Rastový, Indexový a Rentier. Každý z nich má iné riziko a výnosnosť.

Vyberáme z banky.sk