Investičné životné poistenie Moja investícia

Investičné životné poistenie spája poistenie s investovaním. Časť zaplateného poistného vkladáte do fondov, ktoré zhodnocujú peňažné prostriedky. Časť zaplateného poistného je určená na úhradu poistenia pre prípad, že by sa vám niečo stalo a na úhradu dohodnutých pripoistení. Vstupný vek je do 75 rokov.

Pripoistenia

  • dočasné životné poistenie pre prípad úmrtia aj s lineárne klesajúcou poistnou sumou
  • smrť následkom úrazu
  • trvalé následky úrazu aj s progresívnym plnením 350 % alebo 500 %
  • čas nevyhnutného liečenia úrazu
  • denné odškodné za pobyt v nemocnici
  • odškodné za chirurgický zákrok
  • invalidita s výplatou dôchodku alebo invalidita s výplatou poistnej sumy
  • pripoistenie dennej dávky v prípade dočasnej práceneschopnosti
  • pripoistenie vážnych chorôb
  • oslobodenie od platenia poistného v prípade plnej invalidity

Vyberáme z banky.sk