Investičné životné poistenie Active Life MAX

Na jednej zmluve môže byť poistených až 8 osôb s poistnou ochranou od 0 až do 75 rokov.
Popri hlavnom poistení pre prípad dožitia máte možnosť vybrať si z 40 doplnkových poistení pre prípad smrti, úrazov a chorôb a zároveň investovať do jednej z troch voliteľných investičných stratégií (fondov).

Poistné riziká

  • Smrť
  • Invalidita
  • Kritické ochorenia
  • Trvalé telesné poškodenie následkom úrazu
  • Denná dávka pre prípad pracovnej neschopnosti (úraz alebo choroba)
  • Chirurgický zákrok
  • Denná dávka pri pobyte v nemocnici
  • Denné odškodné za dobu nevyhnutného liečenia úrazu (s plnením od 1. dňa)
  • Oslobodenie od platenia poistného
  • Balíček 1. rizika
Možnosť získať vernostný bonus.

Vyberáme z banky.sk