Idete brigádovať do zahraničia? Aj tieto povinnosti vás čakajú

Ak sa chystáte na dlhšiu dobu brigádovať do zahraničia, bude sa treba ohľadom zdravotného poistenia prihlásiť v tej krajine, do ktorej idete. Z toho zároveň vyplýva, že zo zdravotného poistenia na Slovensku sa musíte odhlásiť. Ako tento proces prebieha a na čo rozhodne nezabudnúť?
Prvým bodom je zistiť si, aké pravidlá má štát, do ktorého ste sa za brigádou vybrali. „Povinnosť prihlásiť sa na verejné zdravotné poistenie v zahraničí závisí od pravidiel v konkrétnej krajine. V každom prípade platí, že pokiaľ je poistenec zdravotne poistený v zahraničí, zo zdravotnej poisťovni na Slovensku sa má odhlásiť,“ hovorí Matej Štepiansky, PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera. Podrobnosti si rozhodne zistite ešte pred vycestovaním v dostatočnom predstihu, aby ste mali čas vyriešiť si prípadné nejasnosti.

Poradňa o zdravotnom poistení: Pýtaj sa, čo ťa zaujíma. Čítaj, čo zaujíma iných.

Odhlásenie zo slovenskej zdravotnej poisťovne si však bude vyžadovať isté náležitosti. „Na odhlásenie je potrebné splniť zákonné podmienky umožňujúce ukončenie verejného zdravotného poistenia, napríklad existencia zamestnania, respektíve SZČO a verejného zdravotného poistenia v cudzine, prípadne dlhodobý pobyt (najmenej 6 mesiacov) a zdravotné poistenie v cudzine,“ vysvetľuje Viktória Vasilenková, hovorkyňa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. „V prípade splnenia zákonných podmienok je potrebné predložiť doklady potvrdzujúce skutočnosti pre zánik zdravotného poistenia a vyplniť odhlášku poistenca. Tlačivo odhlášky je zverejnené aj na našej webovej stránke.

Ďalšie informácie nám poskytla Beáta Dupaľová Ksenzsighová, špecialistka externej komunikácie a hovorkyňa zdravotnej poisťovne Union. Podľa nej môžu nastať tieto situácie:

A. V prípade, že študent ide brigádovať do krajín EÚ a zamestnávateľ ho neprihlási do systému zdravotného poistenia v danej krajine, v takom prípade mu bude poskytnutá zdravotná starostlivosť na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia. V prípade, že ho nemá, môže zdravotnú poisťovňu požiadať o bezplatné vystavenie tohto preukazu. Poistenci Union ZP môžu svoju zdravotnú poisťovňu požiadať o vystavenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia bezplatne prostredníctvom Online pobočky.
Vzhľadom na fakt, že na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia mu bude poskytnutá (nevyhnutná) potrebná zdravotná starostlivosť za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako pre domácich občanov, čo môže znamenať aj spoluúčasť za lieky, či ošetrenie, hovorkyňa odporúča, aby si uzatvorili aj komerčné cestovné poisteniepoistenie liečebných nákladov, ktoré kryje aj doplatky, náklady na prevoz do zdravotníckeho zariadenia, prípadne prevoz na Slovensko.

B. V prípade, že študent ide brigádovať do krajín Európskej únie a zamestnávateľ ho prihlási do systému verejného zdravotného poistenia, je povinný sa zo systému slovenského verejného zdravotného poistenia pred odchodom do zahraničia odhlásiť. Zdravotnú starostlivosť bude čerpať na základe rovnakých podmienok ako domáci občania. Hovorkyňa študentom odporúča, aby si skutočnosť, či budú prihlásení v systéme zdravotného poistenia danej krajiny, overili pred odchodom. Aj tu platí 8-dňová oznamovacia povinnosť. Tiež tu hovorkyňa odporúča komerčné cestovné poistenie, ktoré okrem liečebných nákladov kryje aj škody na batožine, odcudzenie batožiny, zodpovednosť za škodu na zdraví a majetku a ďalšie riziká.

C. V prípade, že študent ide brigádovať do krajín mimo Európskej únie, odporúča si uzatvoriť komerčné cestovné poistenie, keďže Európsky preukaz zdravotného poistenia mimo Európskej únie neplatí. V prípade, že ho zamestnávateľ prihlási do systému verejného zdravotného poistenia v danej krajine, odporúča si vopred zistiť, čo dané zdravotné poistenia v krajine kryje a aj do akej výšky, či sú nejaké doplatky za lieky alebo vyšetrenie a podobne. V opačnom prípade hovorkyňa odporúča komerčne sa dopoistiť v rámci cestovného poistenia.

Čo hrozí, ak si tieto povinnosti študenti nesplnia?

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou im môže udeliť pokutu za nesplnenie oznamovacej povinnosti. Jej výška je určená počtom dní, počas ktorých porušenie trvá.

Kedy si nemusia tieto povinnosti splniť?

Ak takýto absolvent začne podnikať - stane sa SZČO – nahlási ho buď Jednotné kontaktné miesto, alebo poistenec sám – v závislosti od druhu živnosti, respektíve ak sa zamestná, zamestnávateľ je povinný ho nahlásiť do zdravotnej poisťovne a odvádzať za neho poistné do zdravotného poistenia.

Koľko je výška poistného?

Výška preddavku u samoplatiteľa je pre rok 2017 stanovená na 61,81 eur. Príklad: štátnica sa koná 25. mája 2017 a vy nepokračujete v ďalšom štúdiu, nezamestnáte sa a ani sa nenahlásite na úrade práce, stávate sa samoplatiteľom. V tomto prípade ale nemusíte zaplatiť za máj celý preddavok na poistné (61,81 eur), ale len za počet dní do konca mesiaca, teda za šesť dní.

Vyberáme z poistovne.sk

Záplavy_Rudno_Allianz1

Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent

Prírodné živly spôsobili minulý rok najviac škôd za posledných 5 rokov. Medziročne stúpol počet škôd o 185 percent, pričom povodne a záplavy spôsobili nárast škodovosti o 433 percent. Na ochranu klientov pred podpoistením Allianz aktualizuje výšku poistnej sumy nehnuteľnosti podľa vývoja cien realít.
24.04.2024
Čítať viac o Prírodné živly spôsobujú čoraz viac škôd, pri niektorých medziročne stúpli aj o stovky percent
policia-redakcia

Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.

Slovenské cesty o výtlky nemajú núdzu. Aj keď ich každý rok opravia, objavia sa nové. Čo robiť, ak ste na jeden z nich s autom nabehli a odnieslo si to vozidlo? Preplatí vám škodu poisťovňa?
24.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Preplatí vám poisťovňa škodu na aute spôsobenú výtlkom? Ako kedy.
man-driving-in-car-interior

Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

V rámci EÚ Slovensko aktuálne patrí k piatim krajinám, ktoré majú nadpriemerný počet úmrtí pri dopravných nehodách. Kým počet obetí v EÚ klesá, na Slovensku nelichotivo rastie.
22.04.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Mobil za volantom zabíja čím ďalej tým viac ľudí. Čo nato poisťovne?

Vyberáme z banky.sk