Havarijné poistenie KASKO

Rozsah havarijného poistenia

Poškodenie alebo zničenie vozidla, vrátane doplňujúcej výbavy pri:
 • dopravnej nehode (náraz na prekážku, zrážka s iným účastníkom cestnej premávky)
 • pádoch (stromov, stožiarov, skál, zemín a iných predmetov, ktoré nie sú súčasťou poisteného auta)
 • živloch (požiar, výbuch, blesk, krupobitie, víchrica, zosuv pôdy, lavína, zemetrasenie, povodeň, záplava, voda z vodovodných zariadení)
 • zásahu cudzej osoby
 • poškodení vozidla zverou (poškodenie hlodavcom, hospodárskymi zvieratami), stret so zverou počas prevádzky vozidla

Krádež:

 • vlámaním alebo lúpežným prepadnutím celého motorového vozidla alebo jeho častí, vrátane pripoistenej doplňujúcej výbavy

Zľavy

 • 5%-10% podľa počtu zmlúv

Balíky

 • Komplexné KASKO (poistenie pre prípad havárie, živelnej udalosti a krádeže)
 • Čiastočné KASKO 1 (poistenie pre prípad havárie a živelnej udalosti)
 • Čiastočné KASKO 2 (poistenie pre prípad krádeže a živelnej udalosti)

Pripoistenia

K vybranému balíku si môžete zakúpiť pripoistenia:
 • Pripoistenie finančnej straty SuperGAP (pre prípad vzniku totálnej škody na motorovom vozidle)
 • Pripoistenie úrazu v aute
 • Pripoistenie právnej ochrany Nonstop právnik
Havarijné poistenie môžete uzavrieť telefonicky, alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk