Havarijné poistenie Auto & Voľnosť KASKO

Havarijné poistenie kryje škody spôsobené:

 • vlastným a cudzím zavinením
 • živelnou pohromou
 • vandalizmom
 • krádežou
 • hlodavcami (poškodenie rozhryzením)

Výhody

 • asistenčné služby zdarma
 • možnosť dohodnúť si neobmedzenú výšku limitu opráv
 • pripoistenie pozáručného servisu
 • možnosť výberu zo širokej škály spoluúčastí

Pripoistenia

K základnému poisteniu si môžete zvoliť pripoistenia podľa vašich potrieb:
 • GAP /poistenie finančnej straty/ (ONLINE)
 • čelné sklo (ONLINE)
 • rozšírená asistencia (ONLINE)
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla (ONLINE)
 • zvláštna výbava vozidla
 • batožina prepravovaná vozidlom
 • špeciálna batožina prepravovaná vozidlom
 • náklady na zapožičanie náhradného vozidla
 • poistenie pre prípad smrti v dôsledku havárie
 • poistenie trvalých následkov po havárii
 • pripoistenie poruchy vozidla
Poistenie môžete uzavrieť online, telefonicky alebo v pobočke poisťovne Uniqa.

Vyberáme z banky.sk