Havarijné poistenie Auto komplet

Havarijné poistenie Auto komplet vám ponúka užitočné služby a finančnú náhradu škody, ktorá vznikne na aute z dôvodu havárie, krádeže, lúpeže, vandalizmu, pôsobenia živla. K základnému poisteniu si môžete vybrať balík pripoistenia Basic alebo Optimum.

BASIC

 • poistenie batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby) prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie pneumatík
 • poistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní

OPTIMUM

 • poistenie batožiny (vecí osobnej potreby a spotreby) prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie osôb prepravovaných poisteným vozidlom
 • poistenie pneumatík
 • poistenie pre prípad zámeny paliva pri tankovaní
 • poistenie zapožičania náhradného vozidla
 • poistenie nákladov pri zámene paliva
 • poistenie čelného skla motorového vozidla
 • poistenie krytia výluk škôd vzniknutých následkom teroristických akcií
 • poistenie krytia výluk škôd vzniknutých na polepoch motorového vozidla
 • poistenie krytia výluky nasatia vody do motora
Bonus za bezškodový priebeh.

Spoluúčasť

Vybrať si môžete aj výšku spoluúčasti:
 • 5% min. 70 €
 • 5 % min. 150 €
 • 5% min. 300 €
 • fixná spoluúčasť 150 €
Poistenie môžete uzavrieť telefonicky, alebo osobne  v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk