FAQ

 Čo robiť, ak ochoriem v zahraničí?
  • Kontaktujte asistenčnú službu poisťovne od ktorej máte cestovné poistenie. Číslo je uvedené na kartičke ktorú ste dostali.
  • Operátorka na call centre vám poskytne všetky potrebné informácie. Pozor, nie na všetky úkony sa vzťahuje poistenie.
  • Riaďte sa pokynmi, ktoré ste dostali od asistenčnej služby. Pokiaľ vám na asistenčnej službe odporučia zdravotnícke zariadenie, využite jeho služby. (Niektoré poisťovne majú čiernu listinu lekárov, s ktorými nechcú spolupracovať, lebo poskytujú neadekvátne služby)
  • Ak nestihnete kontaktovať asistenčnú službu pred ošetrením, poproste o pomoc na recepcii hotela alebo vyhľadajte priamo lekársku pomoc. Asistenčnú službu kontaktujte bezprostredne po ošetrení.
  • Asistenčná služba vám dá pokyny, či máte zaplatiť účet v nemocnici, alebo ho zaplatí rovno poisťovňa.
  • Ak účet zaplatíte vy, pri návrate domov vám ho poisťovňa preplatí.
  • Pri drahších zákrokoch poisťovňa priamo uhradí náklady nemocnici.
  • Všetky doklady si uschovajte, vrátane lekárskych správ, výsledkov, príjmového dokladu či účtenky z lekárne.
  • Pri návrate domov kontaktujte poisťovňu, aby ste nahlásili poistnú udalosť a predložili doklady.
  • Po spracovaní dokladov vám poisťovňa pošle požadovanú sumu na účet.

Ak pri ceste do zahraničia nemáte cestovné poistenie, ale máte so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, nezabudnite, že platí iba v štátnych zdravotníckych zariadeniach. V nich budete ošetrení za rovnakých podmienok ako domáci občania.

 


Vyberáme z banky.sk