Dozorná rada VšZP doručila Palkovičovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne

Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) doručila ministerstvu zdravotníctva prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú zdravotnú poisťovňu ekonomicky stabilizovať. Tento podklad bude slúžiť pre rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa poisťovni nariadia konkrétne úlohy. Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti nevylučuje ani personálne zmeny.

VsZP-redakcia


Jednotlivé opatrenia, ktoré ministerstvo nariadi štátnej zdravotnej poisťovni, rezort najprv prekonzultuje s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Následne ich ministerstvo predstaví Dozornej rade VšZP a manažmentu poisťovne. „Základným kritériom je, aby v žiadnom prípade neohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov," potvrdilo ministerstvo.

Dozorná rada VšZP vypracovala podklady a navrhla kroky pre zavedenie ozdravných opatrení na základe pokynu ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča. Finálny návrh Dozorná rada VšZP schváli na tohtotýždňovom zasadnutí. Z analytickej časti dokumentu od Dozornej rady VšZP však okrem iného vyplýva, že existujú rezervy v manažmente, a to najmä v prípade spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ). Ministerstvo preto bude vyžadovať vykonanie hĺbkového zmluvného auditu, na základe ktorého budú identifikované všetky rezervy a už zazmluvnené objemy, ale napríklad aj ex ante kontroly zmlúv.

Ďalším ozdravným krokom budú podľa rezortu opatrenia s dosahom na vnútorný chod poisťovne. Zároveň sa preveria aj okolnosti, vstupné dáta a podklady na ministerstve, na základe ktorých bol pripravovaný rozpočet poisťovne. „Konkrétne kroky predstavíme až po ich prerokovaní s ÚHP a ÚDZS a po tom, ako sa s nimi oboznámi manažment poisťovne a dozorná rada, následne bude vydané rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa vedeniu poisťovne prikáže, aby schválené opatrenia bezodkladne aplikovala v praxi," uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Ako dodal rezort, súčasný stav, v ktorom sa VšZP nachádza, je dôsledkom cenovej regulácie v zdravotníctve, ktorá sa musí stať kľúčovým pilierom zdravotníckej reformy.

Vyberáme z poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk