Dozorná rada VšZP doručila Palkovičovi návrhy opatrení na stabilizáciu poisťovne

Dozorná rada Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) doručila ministerstvu zdravotníctva prvé návrhy ozdravných opatrení, ktoré majú zdravotnú poisťovňu ekonomicky stabilizovať. Tento podklad bude slúžiť pre rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa poisťovni nariadia konkrétne úlohy. Rezort zdravotníctva v tejto súvislosti nevylučuje ani personálne zmeny.

VsZP-redakcia


Jednotlivé opatrenia, ktoré ministerstvo nariadi štátnej zdravotnej poisťovni, rezort najprv prekonzultuje s Útvarom hodnoty za peniaze (ÚHP) Ministerstva financií SR a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Následne ich ministerstvo predstaví Dozornej rade VšZP a manažmentu poisťovne. „Základným kritériom je, aby v žiadnom prípade neohrozili dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov," potvrdilo ministerstvo.

Dozorná rada VšZP vypracovala podklady a navrhla kroky pre zavedenie ozdravných opatrení na základe pokynu ministra zdravotníctva SR Michala Palkoviča. Finálny návrh Dozorná rada VšZP schváli na tohtotýždňovom zasadnutí. Z analytickej časti dokumentu od Dozornej rady VšZP však okrem iného vyplýva, že existujú rezervy v manažmente, a to najmä v prípade spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (SVaLZ). Ministerstvo preto bude vyžadovať vykonanie hĺbkového zmluvného auditu, na základe ktorého budú identifikované všetky rezervy a už zazmluvnené objemy, ale napríklad aj ex ante kontroly zmlúv.

Ďalším ozdravným krokom budú podľa rezortu opatrenia s dosahom na vnútorný chod poisťovne. Zároveň sa preveria aj okolnosti, vstupné dáta a podklady na ministerstve, na základe ktorých bol pripravovaný rozpočet poisťovne. „Konkrétne kroky predstavíme až po ich prerokovaní s ÚHP a ÚDZS a po tom, ako sa s nimi oboznámi manažment poisťovne a dozorná rada, následne bude vydané rozhodnutie jediného akcionára, ktorým sa vedeniu poisťovne prikáže, aby schválené opatrenia bezodkladne aplikovala v praxi," uviedlo ministerstvo zdravotníctva. Ako dodal rezort, súčasný stav, v ktorom sa VšZP nachádza, je dôsledkom cenovej regulácie v zdravotníctve, ktorá sa musí stať kľúčovým pilierom zdravotníckej reformy.

Vyberáme z poistovne.sk

31403_obr

Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz

Svet zažil tzv. annus horribilis - globálne finančné aktíva poklesli o 2,7 %, čo je najväčší pokles od svetovej finančnej krízy. Z finančného majetku nám výrazne ukrajuje inflácia, potrebujeme sa naučiť inteligentne sporiť. Slovenskí sporitelia sa bankám otočili chrbtom – vyberali úspory a investovali na kapitálových trhoch, kde nakúpili rekordné množstvo cenných papierov za 1,5 miliardy eur.
28.09.2023
Čítať viac o Párty sa skončila, je tu uťahovanie opaskov, ukázala štúdia Allianz
Businessman podpisuje zmluvu-001

Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu

Dopravné nehody, zneužívanie, rôzne zločiny, či úmrtie blízkej osoby. Väčšina z nás si zažije počas svojho života určitý druh traumy. Hoci po takomto šoku nie každý na to myslí, ale obeť násilného trestného činu má nárok na odškodné. Či už po podaní žiadosti na ministerstve spravodlivosti, alebo ak má uzatvorené životné poistenie, tak prostredníctvom poistenia.
26.09.2023
Čítať viac o Poisťovňa pri životnom poistení neposudzuje, či ujma na zdraví vznikla následkom trestného činu
redakcia-nehoda

Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Za prvých 8 mesiacov tohto roka odhalil Allianz podvody za viac ako 10 miliónov eur. Najviac stúpli podvody v PZP a v poistení privátneho majetku. Jeden klient si chcel z novej poistky uplatniť starší úraz ramena, iný chcel novou poistkou zaplatiť 4 roky zničenú strechu.
20.09.2023
Čítať viac o Allianz hlási nárast odhalených podvodov, v niektorých oblastiach padli celoročné rekordy

Vyberáme z banky.sk