DÔVERA: Zdravotné poistenie

Kód poisťovne: 24
Call centrum: 0850 850 850
Počet poistencov: 1 654 003 (k 1.1.2021)


Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s., je súkromná zdravotná poisťovňa patriaca do finančnej skupiny PENTA. Zabezpečuje zdravotnú starostlivosť pre viac ako 1,6 milióna poistencov. Podľa počtu poistencov je to druhá najväčšia poisťovňa. Každý rok počet jej poistencov stúpa. Spolupracuje so všetkými typmi zdravotníckych zariadení, nemocnicami, laboratóriami. Okrem starostlivosti zo zákona poskytuje aj nadštandardný servis a služby pre svojich poistencov.
Zoznam zmluvných lekárov  Dôvery nájdete v mobilnej aplikácii aj na webe poisťovne.
 

Dôveru zdravotnú poisťovňu môžete kontaktovať:

 • telefonicky 0850 850 850 (call centrum)
 • cez online formulár
 • osobne v pobočkách: zoznam pobočiek Dôvery zdravotnej poisťovne  nájdete tu
 • písomne: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. , Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Prihlášku do Dôvery môžete uzatvoriť:

 • online: vyplníte online prihlášku a podpíšete ju elektronickým podpisom alebo vám ju doručia poštou na podpis
 • telefonicky: 0850 850 850 (call centrum)
 • osobne v pobočkách: zoznam pobočiek
 • alebo si ju môžete stiahnuť z webu poisťovne, vytlačiť, vyplniť a poslať poštou na adresu: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. , Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Výhody pre poistencov Dôvery

Dôvera svojim poistencom poskytuje veľa výhod nad rámec zákona.
 

Výhody u zubára: 150 eur

Počas roka môžete 5x požiadať o preplatenie poplatku za zubára, zakaždým až do výšky 30 €. Spolu je to teda 150 eur za rok pre každého poistenca.
 

Preventívne prehliadky nad rámec zákona

 •  pre klientky od 40 do 69 rokov preventívne mamografické vyšetrenie do 10 pracovných dní od objednania.
 • bezplatný test na okultné krvácanie. Nárok naň máte 1x za 2 roky, po dovŕšení veku 40 rokov.

Doplatky za lieky nad rámec zákona: 300 eur

Poisťovňa vám vráti doplatky za lieky a dietetické potraviny viazané na lekársky predpis, ktoré sú čiastočne hradené zo zdravotného poistenia, to znamená, za lieky s doplatkom.
Nárok na preplatenie doplatkov máte, ak ste rodičom dieťaťa (do 18. roku života) poisteného v Dôvere. Ak ste poistencom Dôvery vy aj vaše dieťa (deti), prípadne druhý rodič, máte právo na vrátenie doplatkov za každého z vás až do výšky 300 eur. Ak je v Dôvere poistené len vaše dieťa, vrátia doplatky len jemu.
 

Výhody pre deti a novorodencov

 •   praktická taška na kočík v hodnote 50 eur plná kozmetiky (Baby box)

Očkovanie

 • Očkovanie proti chrípke - 100% príspevok na vakcínu Influvac Tetra období od októbra do februára.
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A a B - príspevok poistencom nad 16 rokov na každú dávku očkovacej látky Twinrix Adult vo výške 50%*
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A - poistencom do 18 roku veku preplatia 1. dávku vakcíny HAVRIX 720 Junior monodose, HAVRIX 1440 Dos. adult, VAQTA 25U, VAQTA 50U a AVAXIM 160*
 • Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde - príspevok 50% z ceny vakcíny* na každú z troch dávok očkovacej látky Encepur Children, Fsme – immun Junior, Encepur Adults, Fsme - immun
 • Očkovanie proti pneumokokom - príspevok na toto očkovanie si môžete uplatniť v rámci benefitu "vrátenie doplatkov za lieky".
 • Očkovanie proti HPV - max. 70% príspevok (výška príspevku závisí od toho, ako dlho ste poistencom Dôvery) *
* príspevok sa vzťahuje na cenu vakcíny, nie na ostatné poplatky v lekárni alebo u lekára, ktoré si účtuje v súvislosti s očkovaním.
 

Ďalšie výhody

 • Program Dôvera pomáha diabetikom. Je určený pre diabetikov 2. typu a prediabetikov.
 • Grantový program Bojovníci za zdravie. Je určený pre všetkých. Dvakrát do roka môžete požiadať o čokoľvek, čo zlepší váš zdravotný stav, či už je to rehabilitácia, operácia, terapia, nákup lieku, zdravotnej pomôcky, ktorá sa zo zdravotného poistenia nehradí alebo hradí len čiastočne.
 • 5% zľava na zľavových portáloch ZľavaDňa, SlevaDne a Boomer.
 • Vitamínový balíček pre darcov krvi
 • zľava 15-30% na cestovné poistenie Generali 

Elektronické služby

Online pobočka

Online pobočka  ponúka tieto služby:
 • kompletný prehľad lekárov, ktorých ste navštívili. Informácie o vašich diagnózach, zdravotných výkonoch, predpísaných liekoch, údaje z laboratórií aj prehľad absolvovaných očkovaní, hospitalizácií či preventívnych prehliadok.
 • zoznam prijatých návrhov na vašu liečbu a ich stav
 • prehľad o všetkých liekoch, ktoré vám predpísali lekári. Automaticky vás upozorní, či sa vzájomne neovplyvňujú a s akými potravinami ich nemôžete kombinovať. Zároveň eviduje, koľko ste za lieky zaplatili a koľko ste mohli ušetriť, ak by ste si na recept od lekára vybrali cenovo výhodnejšie generické lieky.
 • pripomienky preventívnych prehliadok
 • SOS karta, v ktorej si môžete uložiť najdôležitejšie údaje o vašom zdravotnom stave - alergiách, intoleranciách, krvnej skupine či o užívaných liekoch.
 • uplatniť si vybrané benefity od Dôvery. Cez elektronickú žiadosť môžete získať späť peniaze za doplatky za lieky alebo si uplatniť príspevok na zubné vyšetrenie a dentálnu hygienu.
 •  nájdete tu predvyplné tlačiva a žiadosti. Môžete požiadať o vystavenie náhradného certifikátu, európskeho preukazu, zaslanie nového preukazu poistenca, potvrdenie poistného vzťahu či splátkový kalendár.

Mobilná aplikácia

Viac o mobilnej aplikácii Dôvery sa dočítate tu.

Genio

Samodiagnostický online poradca – robot. Pomôže vám identifikovať vašu chorobu na základe aktuálnych diagnóz. Vyhodnotí ich a odporučí, ako postupovať pri ich riešení. Zároveň zobrazí prehľad pravdepodobných diagnóz , ktoré môžu s ťažkosťami súvisieť. Služba je dostupná na webe Dôvery aj v mobilnej aplikácii Dôvera.
 

Sprievodca rodiča

Poskytuje spoľahlivé a overené informácie o všetkom dôležitom, s čím sa rodičia s dieťaťom počas prvých 3 rokov života stretnú - očkovania, preventívne prehliadky (známe aj ako poradne) a míľniky vývoja v oblasti komunikácie, správania, hrubej a jemnej motoriky, hygieny či stravy.
 

Objednávací systém

Dôvera ponúka poistencom aj bezplatné online objednávanie k špecialistom. Systém zaznamenáva všetky požiadavky a poistencom pomáha nájsť špecialistu s najkratším termínom čakania. Pacienti sa môžu objednať cez kontaktnú linku 0850 850 888 alebo priamo u všeobecného lekára.

Vyberáme z banky.sk