Domino Extra

Vaša nehnuteľnosť a domácnosť je automaticky chránená pre prípad škôd spôsobených krádežou, požiarom, povodňou, záplavou, výbuchom, krupobitím, bleskom, vandalizmom, nárazom vozidla, vodou unikajúcou z vodovodných zariadení, rozbitím skla.
Zároveň si môžete k základnemu poisteniu nehnuteľnosti a k poisteniu domácnosti vybrať ďalšie voliteľné pripoistenia.

Voliteľné pripoistenia – spoločné pre nehnuteľnosť a domácnosť

 • Cestovné poistenie
 • Mikroúrazové poistenie
 • Asistenčná služba Štandard, Premium, Právna ochrana
 • Okrasná áhrada
 • Náhrobný pomník
 • Domáce zviera
 • Povodeň a záplava na 100% poistnej sumy
 • Zodpovednosť za škodu
 • Voliteľné pripoistenia – nehnuteľnosť
 • Živel Plus
 • Elektro
 • Stavba
 • Zodpovednosť za škodu z vlastníctva nehnuteľnosti
 • Voliteľné pripoistenia – Domácnosť
 • Smart poistenie
 • Živel Plus
 • Elektro
 • Autopríslušenstvo
 • Podnikatelia
 • Zodpovednosť za škodu z občianskeho života

Zľavy

 • obchodná zľava 20 %;
 • zľava za počet pripoistení až do výšky 20 %;
 • zľava za výšku ročného poistného;
 • zľava za vyššiu spoluúčasť;
 • 1/12 ročného poistného zadarmo, ak máte u nás uzatvorenú akúkoľvek inú dlhodobú poistnú zmluvu.
Poistenie môžete uzavrieť telefonicky alebo osobne v pobočke poisťovne.

Vyberáme z banky.sk