Dobrovoľne nezamestnaná osoba a zdravotné poistenie. Aké má povinnosti?

Ako si „poriešiť“ zdravotné poistenie, ak ste z nejakého dôvodu v istom období svojho života dobrovoľne nezamestnaný? Táto situácia vás nezbavuje povinnosti platiť mesačné preddavky na poistné. Keďže vám ho však nevypočíta zamestnávateľ, ktorého momentálne nemáte, pozrieme sa na to, ako a kde si zistiť ich výšku.

 

Koho možno označiť za dobrovoľne nezamestnanú osobu?


Na úvod si zadefinujeme, kto je dobrovoľne nezamestnaná osoba. Podľa Branislava Cehlárika, PR manažéra zdravotnej poisťovne Dôvera, je ňou osoba s trvalým pobytom a zdržiavajúca sa na Slovensku, ktorá nepracuje (teda nie je zamestnanec a ani SZČO) a ktorá nie je ani poistencom, za ktorého platí poistné štát.

Za koho platí poistné štát?


Napríklad za :
- evidovaného uchádzača o zamestnanie na úrade práce
- dôchodcu
- študenta
- poberateľa dávky v hmotnej núdzi atď.

Povinnosť vypočítať aj platiť je na vás


„Dobrovoľne nezamestnaná osoba“ (označovaná aj ako „samoplatiteľ“) si musí sama vypočítať a platiť mesačné preddavky na poistné v povinnej zákonom určenej minimálnej sume (tento rok 2018 je to suma 63,84 €/mesiac). „Sumu mesačného odvodu určuje zákon o zdravotnom poistení (zákon č. 580/2004 Z. z. v platnom znení),“ vysvetľuje Cehlárik s tým, že ich poisťovňa o výške odvodu informuje na svojej internetovej stránke, tiež prostredníctvom médií a aj zasielaním informačných listov, notifikácií SMS správou alebo e-mailom.

Ak ste teda z nejakého dôvodu dobrovoľne nezamestnaný, rozhodne si tieto skutočnosti čím skôr zistite. Ideálne u svojej zdravotnej poisťovne.

Vyberáme z poradne

ohen

Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?

Pri varení či grilovaní na záhrade by sme nemali zabúdať na to, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť značné škody na majetku a na zdraví.
06.08.2020 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie nehnuteľnosti: Ako je to so škodami pri grilovačke?
53526

Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Ak má zamestnanec uzatvorených viac pracovných pomerov u rôznych zamestnávateľov, ktoré skončí v ten istý deň pre odchod do dôchodku, odchodné mu poskytne len jeden zamestnávateľ.
04.08.2020
Čítať viac o Nárok na odchodné vzniká len raz a od jedného zamestnávateľa, upozorňuje Sociálna poisťovňa

Vyberáme z banky.sk