Detské poistenie

V jednej zmluve môžete poistiť až 6 osôb vo veku od 6 týždňov až do 70 rokov.
Minimálna poistná lehota je 10 rokov a maximálna je 50 rokov – poistná doba jednotlivých poistených osôb nemusí byť zhodná.

O poistení

 • Môžete mať 2 investičné poistenia v jednej zmluve
 • Nahradia vám príjem počas ošetrovania chorého dieťaťa
 • Poistenie pre deti kryje až 34 najčastejších detských závažných ochorení
 • Zľava až do 25 % a bonusové krytie ZADARMO

Pripoistenie

Pripoistneia pokryjú aj:
 • ošetrovné
 • nevyhnutné liečenie úrazu
 • trvalé následky úrazu
 • sirotský dôchodok
 • poistenie pre prípad smrti
 • náhrada poistného pri dlhodobej PN
 • oslobodenie od platenia poistného

Vyberáme z banky.sk