Detské kapitálové životné poistenie UNIQAČIK


Poistenie Uniqačik je kapitálové životné poistenie. Na výber máte 4 základné balíky, pri ktorých si volíte mesačnú výšku poistného alebo 3 zdravotno-úrazové balíky pripoistení, ktoré sa líšia poistnými rizikami.
uniqa-zivotneDetske

4 základné balíky obsahujú poistenie pre prípad dožitia sa poisteného dieťaťa konca poistnej doby, poistenie pre prípad oslobodenia od platenia poistného v prípade úmrtia dospelého poisteného, s podielom na zisku a s možnosťou zíslať bonusové krytie zdarma.
V balíkoch Silver, Gold a Platinum má dieťa navyše zahrnuté kozmetické operácie s poistnou sumou 1 000 €. Pri balíku Platinum máte k dispozícii aj službu Lekár na telefóne.

Navyše si k týmto balíkom môžete za poplatok vybrať jeden z nasledujúcich zdravotno-úrazových balíkov.
uniqa-zivotneDeti


 

Vyberáme z banky.sk