Čo robiť ak ochoriem v zahraničí?

Úpal, zlomená ruka, bolesti zubov,... na koho sa treba obrátiť v kritických situáciach? Prinášame vám praktický manuál ako postupovať pri úraze, či chorobe na dovolenke v zahraničí.


Pokiaľ dovolenkujete s cestovnou kanceláriou, obráťte sa na delegáta, ktorý je znalý miestnych pomerov a zvyčajne má aj možnosti dopraviť vás do zdravotníckeho zariadenia. Pokiaľ máte cestovné poistenie, kontaktujte asistenčnú službu poisťovne. Telefónne číslo je uvedené na kartičke ktorú ste dostali. Operátor call centra od vás bude požadovať: číslo poistnej zmluvy (je uvedené na kartičke od poisťovne), vaše meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum a miesto vzniku poistnej udalosti a popis ako k poistnej udalosti došlo.

Následne vám asistenčná služba poskytne všetky potrebné informácie, ako máte ďalej postupovať. Riaďte sa pokynmi, ktoré ste dostali. Pokiaľ vám asistenčná služba odporučí konkrétne zdravotnícke zariadenie, využite jeho služby. (Niektoré poisťovne majú čiernu listinu lekárov, s ktorými nechcú spolupracovať, lebo poskytujú neadekvátne služby). Vedia vám zabezpečiť aj prevoz do nemocnice.
Ak nestihnete kontaktovať asistenčnú službu pred ošetrením, poproste o pomoc na recepcii hotela alebo vyhľadajte priamo lekársku pomoc. U lekára sa preukážte sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartičkou. Asistenčnú službu kontaktujte bezprostredne po ošetrení. Platby spojené s ambulantným liečením väčšinou lekár vyžaduje zaplatiť v hotovosti. Pri drahších zákrokoch poisťovňa priamo uhradí náklady nemocnici. Ak účet zaplatíte vy, pri návrate domov vám ho poisťovňa preplatí. Všetky doklady si uschovajte, vrátane lekárskych správ, výsledkov, príjmového dokladu či účtenky z lekárne.

Pri návrate domov kontaktujte poisťovňu, aby ste nahlásili poistnú udalosť a predložili doklady. Po spracovaní dokladov vám poisťovňa pošle požadovanú sumu na účet.

Nezabúdajte, že poisťovňa vám preplatí len tie škody, ktoré máte poistením kryté. Ak ste sa napríklad zranili pri rizikovom športe, ktorý nemáte zahrnutý v poistení, poistná ochrana sa naň nevzťahuje. Za rizikové športy sa považuje napríklad bungee jumping, potápanie do viac ako 20 m, vodné lyžovanie, surfing, lietanie, paragliding či horolezectvo. Naopak jednorazovo zakúpená jazda na vodných lyžiach, windsurfe či skútri je krytá v základnom poistení.

Preto je veľmi dôležité, aby ste si pred uzavrením cestovného poistenia preštudovali výluky a aj výšku poistného krytia. Poisťovne ponúkajú rôzne balíčky cestovného poistenia, ktoré sa líšia práve v poistných rizikách a v poistných limitoch. Rizikové športy je možné pripoistiť si zvlášť.

Ak pri ceste do zahraničia nemáte cestovné poistenie, ale máte so sebou Európsky preukaz zdravotného poistenia, nezabudnite, že platí iba v štátnych zdravotníckych zariadeniach. V nich budete ošetrení za rovnakých podmienok ako domáci občania a je možné, že za niektoré úkony budete musieť zaplatiť na mieste v hotovosti.

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk