Cestovné poistenie a terorizmus

Dnes už absolútne bezpečné krajiny neexistujú. Počas cestovania do zahraničia ľudí môžu prekvapiť nečakané nepokoje, teroristický útok, či štrajk. Vzťahuje sa na tieto prípady cestovné poistenie?Pri výbere dovolenky na poslednú chvíľu zvyčajne viete, aká je momentálna situácia v krajine, do ktorej sa chystáte vycestovať. Avšak, keď si rezervujete dovolenku niekoľko mesiacov predtým, situácia v danej krajine sa môže výrazne zmeniť. Dokonca aj last minute dovolenka v dnešnej dobe nie je zárukou bezpečnosti. Náhle teroristické útoky bez akýchkoľvek varovaní sa objavujú v rôznych kútoch sveta. Pozrime sa, čo netreba podceniť pred vycestovaním i počas dovolenky.

Na čo nezabudnite pred odchodom


Na webovej stránke Ministerstva zahraničných vecí týkajúcej sa cestovania sledujte aktuálne cestovné odporúčania a zoznam rizikových krajín. Odporúčania sa netýkajú iba terorizmu, ale aj ozbrojených konfliktov, štrajkov, epidémií, či prírodných katastrof.

K najrizikovejším krajinám ku dňu 30.5.2019 patria (odporúčanie opustiť krajinu): Líbya, Somálsko, Jemen, Irak, Sýria.
Ministerstvo odporúča necestovať do týchto krajín resp. určitých oblastí:  Venezuela, Mali, Burkina, Benin, Stredoafrická republika, Južný Sudán, Sudán, Egypt, Afganistan, Pakistan, India, Filipíny

Na ďalšej podstránke MZV SR sa môžete dobrovoľne zaregistrovať pred cestou do zahraničia. Keď sa zaregistrujete, ministerstvo vás upozorní na vznik krízových situácií formou SMS, či telefonicky.

Stupne cestovného odporúčania


Na stránke MZV SR sú krajiny rozdelené do štyroch stupňov:
  1. stupeň - varovanie (výstraha)
  2. stupeň - zvážiť nevyhnutnosť cestovania (zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých oblastí)
  3. stupeň - odporúčanie necestovať (necestovať do určitých oblastí)
  4. stupeň - odporúčanie opustiť krajinu

Priznanie poistného plnenia


Môže sa vám stať, že vycestujete do krajiny, ktorá nie je zaradená medzi rizikové a napriek tomu zažijete nečakaný teroristický útok. Vtedy poisťovňa pokryje náklady na liečenie či úraz do výšky poistného limitu. „Poistenie rizika teroristického útoku máme obsiahnuté v krytí liečebných nákladov cestovného poistenia do zahraničia,“ vysvetľuje Dalibor Mihalkin, PR manažér Komunálnej poisťovne. Ak ste utrpeli zranenie alebo inú škodu pri teroristickom útoku, poisťovni nemusíte dokazovať, že sa jednalo o terorizmus.

Zamietnutie poistného plnenia


Iné je to v prípade, ak vycestujete do krajiny, ktorá je už pred vašim vycestovaním je vyhlásená za rizikovú a MZV SR ju zaradilo do 3. resp. 4. stupňa. V takomto prípade, má poisťovňa právo poistné plnenie vzniknuté v dôsledku terorizmu zamietnuť. Poistné plnenie má právo poisťovňa zamietnuť i v prípade, ak sa v rizikovom štáte už nachádzate a v primeranej dobe toto územie neopustíte.

Ďalej z poistného plnenia sú vylúčené škody, pokiaľ sa aktívne zúčastníte na konflikte, či demonštrácii. Ak ste však iba náhodnou obeťou, poistné krytie vám platí v plnom rozsahu. Ak je situácia vyhrotená a zasahujú pri nej bezpečnostné zložky, pri zásahu nezvyknú dostatočne rozlišovať medzi výtržníkmi a ostatnými účastníkmi zhromaždenia či demonštrácie, preto sa treba takýmto miestam vyhýbať. Potvrdzuje to aj D. Mihalkin: „Liečebné náklady na neodkladné liečebné ošetrenie, ktoré klientovi vzniknú v dôsledku teroristického útoku, hradíme do výšky 40 000 eur. Musí byť však splnená podmienka, že krajina, v ktorej sa klient nachádza, nebola v čase uzatvorenia zmluvy o cestovnom poistení oficiálne vyhlásená Ministerstvom zahraničných vecí SR za nebezpečnú z dôvodu terorizmu a odporúčaná, aby do konkrétneho miesta ľudia necestovali. Iba vtedy poisťovňa kryje liečebné náklady na ošetrenie úrazu aj v dôsledku teroristického útoku. Samozrejme za predpokladu, že poistený nebol priamo ani nepriamo účastníkom takejto akcie, svojim konaním sa nepodieľal na tomto útoku a nebolo nijako možné sa mu vyhnúť.“

Predčasný návrat


Teroristický útok preverujú poisťovne na MZV SR a taktiež je definovaný v poistných podmienkach. Pokiaľ v krajine vypukne krízová situácia, môžete sa chcieť vrátiť domov aj skôr. Ak máte v rámci cestovného poistenia uzatvorené poistenie predčasného návratu, terorizmus patrí medzi dôvody, pre ktoré môžete cestu prerušiť a vrátiť sa späť na Slovensko. „Klienti si môžu k základnému balíku dojednať aj iné pripoistenia. Okrem úrazového poistenia, poistenia batožiny a vecí osobnej potreby, poistenia zodpovednosti za škodu odporúčame uzatvoriť poistenie predčasného návratu, ktoré môžu klienti využiť pri odškodnení za nečerpané služby uhradené cestovnej kancelárii,“ dodáva D. Mihalkin z Komunálnej poisťovne .

Storno zájazdu


Oprávneným dôvodom na storno zájazdu je aj živelná udalosť, vojnová udalosť alebo teroristický čin v krajine, do ktorej ste sa chystali vycestovať. Zároveň táto krajina je vyhlásená Ministerstvom za rizikovú a neodporúča sa do nej cestovať, alebo sa odporúča zvážiť cestu, pričom takéto potvrdenie bolo oficiálne vydané až po dojednaní poistenia.

Predtým, než uzavriete poistnú zmluvu


Predtým, ako uzatvoríte cestovné poistenie, informujte sa, ktoré stupne cestovného odporúčania sú kryté poistením, a ktoré už nie sú. Stupeň číslo 4. je vo výlukách. Stupeň č. 3 je v niektorých poisťovniach vo výlukách, v iných sa poistné krytie vzťahuje aj na tento stupeň. Odporúčame vám, aby ste stupeň ohrozenia pred dovolenkou konzultovali s asistenčnou službou poisťovne.

Pokiaľ sa vám čokoľvek prihodí na dovolenke, určite kontaktujte asistenčnú službu poisťovne a riaďte sa jej pokynmi. Vaša bezpečnosť je na prvom mieste. „V prípade úrazu môže klient telefonicky kontaktovať pracovníkov našej asistenčnej služby, ktorí sú mu k dispozícií 24 hodín denne v slovenskom jazyku. Pomôžu mu ako postupovať pri poistnej udalosti, zistiť adresu lekára/lekárskeho zariadenia, na ktoré sa môže obrátiť, ktoré doklady budú po návrate na Slovensko vyžadovať pri likvidácii poistnej udalosti, či ktoré účty platiť na mieste a ktoré v žiadnom prípade neuhradiť,“ uzatvára D. Mihalkin.

Vyberáme z poistovne.sk

18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení
Záplavy_Rudno_Allianz1

Za škody po živloch Allianz vyplatila vyše dvojnásobok

Od januára do konca októbra spôsobili živly klientom Allianzu škody za 10,8 milióna eur, za celý minulý rok to bola menej ako polovica. Prírodné živly sú nevyspytateľné, každý rok vyčíňa iný. V rámci prevencie podpoistenia Allianz pracuje s indexáciou, aj aktualizáciou poistnej sumy.
23.11.2023
Čítať viac o Za škody po živloch Allianz vyplatila vyše dvojnásobok
reading-in-hospital-waiting-room

Pri zubnom benefite si nezamieňajte preventívnu prehliadku so vstupnou lekárskou prehliadkou

Zdravotné poisťovne ponúkajú zubné benefity, ktorých čerpanie je podmienené absolvovaním preventívnej prehliadky. Pozor, na akú prehliadku idete. Poistovne.sk zisťovali viac.
22.11.2023 | redakcia
Čítať viac o Pri zubnom benefite si nezamieňajte preventívnu prehliadku so vstupnou lekárskou prehliadkou

Vyberáme z banky.sk