Cestovné poistenie a liečebné náklady: Čo vám preplatia a aké sú výluky?

Viete o tom, že nie každé ošetrenie v zahraničí vám poisťovňa preplatí? Prečítajte si, na čo máte od poisťovne nárok.Cestovné poistenie sa stáva dnes už samozrejmosťou. Veď predsa nebudeme riskovať, že za ošetrenie vytknutého členka či polámanej ruky budeme musieť zaplatiť niekoľko tisíc euro z vlastného vrecka. Pozreli sme sa, na aké úkony sa vzťahuje poistenie liečebných nákladov a ktoré sú z poistenia vylúčené.  Možno si kladiete otázku, načo sa treba poisťovať, keď máte Európsky zdravotný preukaz. Viac si prečítajte v článku Európsky zdravotný preukaz má pri cestovaní limity.


d 2
 

Čo poisťovne preplatia


Poistenie liečebných nákladov sa vzťahuje na úhradu nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí, ktoré vzniknú v dôsledku úrazu, náhleho ochorenia alebo smrti.
 • Ambulantná zdravotná starostlivosť
 • Predpísané lieky
 • Predpísané zdravotné pomôcky
 • Hospitalizácia
 • Preprava do nemocnice/polikliniky
 • Operácia
 • Akútne ošetrenie zubov
 • Ubytovanie sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii, vrátane jej prepravy
 • Prevoz poisteného do vlasti
 • Prevoz telesných pozostatkov poisteného do vlasti
 • Náklady na záchrannú činnosť vynaložené v súvislosti s úrazom, náhlym ochorením alebo smrťou

Na niektoré z týchto úkonov majú poisťovne limity, napríklad na ošetrenie zubov je limit cca 300-400 EUR. Výšku poistných limitov budete mať uvedenú v zmluve/poistných podmienkach.

TIP: Overte si výšku poistného krytia v jednotlivých poisťovniach ešte predtým ako vycestujete. 
 

lista Neprehliadnite


Aby ste mali lepšiu predstavu, koľko stojí ošetrenie bežného ochorenia v zahraničí pozrite si nasledovnú tabuľku:

priemerné náklady na ošetrenieAk však máte smolu a váš zdravotný stav si vyžaduje operáciu spojenú s dlhšou hospitalizáciou, náklady sa šplhajú do závratných výšok. Pre ilustráciu uvádzame reálne škody z roku 2015, ktoré vyplatila Allianz - Slovenská poisťovňa.

priemerné naklady 2

(zdroj: Allianz-Slovenská poisťovňa)

Čo poisťovne nepreplatia

Vo všeobecnosti sú to plánované zdravotné úkony, čiže tie, o ktorých ste vopred vedeli, že ich treba vykonať a úkony, ktoré nie sú nevyhnutné:

 • náklady v súvislosti s plánovanou zdravotnou starostlivosťou/operáciou
 • náklady vynaložené bez súhlasu poisťovne, s výnimkou bezodkladnej zdravotnej starostlivosti poskytnutej poistenému pri náhlej zmene jeho zdravotného stavu
 • náklady spojené s liečbou akútnej choroby, ktorú poistený už mal pred vycestovaním a lekár mu odporučil necestovať
 • náklady spojené s liečbou chronických chorôb (poisťovňa uhradí iba náklady súvisiace s poskytnutím akútneho ošetrenia)
 • náklady na liečbu duševných ochorení vrátane depresie
 • náklady spôsobené rizikovým tehotenstvom, ktoré bolo lekárom indikované pred začiatkom cesty
 • náklady spôsobené zámerným ukončením tehotenstva
 • pôrod
 • náklady spojené s umelým oplodnením , liečbou sterility, tehotenskými testami , antikoncepciou
 • náklady vzniknuté priamo alebo nepriamo s liečením sexuálne prenosných chorôb, HIV, AIDS
 • náklady vzniknuté v dôsledku vykonávania športov/činností zaradených do rizikovej skupiny
 • náklady spojené s liečbou v kúpeľoch (rehabilitácia /fyzioterapia)
 • kozmetické zákroky, estetické a plastické operácie
 • náklady na protézy
 • náklady na preventívne prehliadky a očkovanie
 • náklady vzniknuté v dôsledku nevykonaných povinných očkovaní
 • náklady na zubné ošetrenie nevyplývajúce z akútnej bolesti, náklady vyplývajúce zo zanedbanej zubnej prevencie, zubné korunky, úpravy čeľustí, zubné strojčeky, mostíky, odstránenie zubného kameňa a liečbu paradentózy
 • ošetrenie / liečba vedecky alebo lekársky neuznávaná na území SR
 • škoda vzniknutá v súvislosti s vedením motorového vozidla bez vodičského oprávnenia,
 • liečba abstinenčných prejavov pri závislosti na alkohole/drogách
 • náklady vzniknuté vedomým nedodržiavaním pokynov lekára, vedomým nepožitím alebo nesprávnym požívaním liekov, ktoré mu boli vydané na lekársky predpis
 • zakúpenie liekov, ktorých užívanie vyplynulo z chorôb známych už pred začiatkom cesty
 • náklady za nadštandardné nemocničné služby
 • náklady na doplnkové výživné a posilňujúce preparáty, vitamíny, kozmetické prípravky


Takže pokiaľ by ste chceli ušetriť na novej protéze, neoplatí sa vám dať si ju spraviť na dovolenke. Poisťovňa ju nepreplatí. Taktiež si dajte pozor na alkohol. Pokiaľ opitý skočíte do bazéna a ublížite si, za ošetrenie si budete musieť zaplatiť z vlastného vrecka.

Pri akomkoľvek zdravotnom probléme, neváhajte okamžite kontaktovať asistenčnú službu, ktorá vám pomôže a poradí ako máte postupovať. Telefónne číslo na asistenčnú službu máte uvedené v dokladoch od poisťovne. Takto sa vyhnete neskorším sporom s poisťovňou a nebudete mať pochybnosti, či vaše ošetrenie poisťovňa preplatí (a do akej výšky) alebo nepreplatí.

Vyberáme z poistovne.sk

Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.

Štátna sociálna dávka, príspevok na pohreb, je už niekoľko rokov rovnaká 79,67 eur. Nevyhnutné výdavky spojené s pohrebom sa pritom aktuálne pohybujú od stoviek po tisíce eur, v závislosti od mesta či regiónu a miestnych zvyklostí.
01.03.2024 | redakcia
Čítať viac o Viete koľko stojí pohreb? Cena vás bude šokovať.
17444

Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe

Šoféri POZOR! Nastáva veľká zmena v preukazovaní PZP od 1.1.2025. Bližšie informácie o pripravovanej zmene redakcii Poistovne.sk poskytla Slovenská kancelária poisťovateľov.
28.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Od budúceho roku vám bude stačiť biela/zelená karta len v elektronickej podobe
IMG_2905-R

Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Poisťovňa Kooperativa dosiahla v minulom roku predpísané poistné 680 mil. eur. V medziročnom porovnaní je to podľa vyjadrení spoločnosti nárast o viac ako šesť percent.
27.02.2024
Čítať viac o Poistné Kooperativy vlani stúplo vo všetkých segmentoch

Vyberáme z banky.sk