Cena PZP doteraz klesala. Ako to bude ďalej?

Kleslo v poslednom období poistné, alebo nie? Aké sú príčiny? Čo sa uplatňuje pri úprave cien? Na tieto fakty sa pozrieme v nasledujúcom článku.


V ostatných desiatich rokoch kleslo priemerné poistné zo 150 eur na dnešných približne 110 eur. Dôvodom tohto vývoja je vysoko konkurenčné prostredie. „Tlak na znižovanie cien PZP v minulosti spôsobil príchod niekoľkých nových poisťovateľov na trh, ktorí v snahe presadiť sa a získať istý podiel na trhu, museli zaujať motoristov práve výškou poistného,“ hovorí Vladimír Cvik, výkonný riaditeľ Netfinancie.sk. Od minulého roka je badať zastavenie poklesu priemerných cien, dokonca ich veľmi mierny nárast. „Tento trend pokračuje aj v súčasnosti a predpokladáme, že bude pokračovať aj v nasledujúcom období.“

 Čo sa uplatňuje pri úprave cien?

„Uplatňujeme segmentačný prístup na základe aktuálneho vývoja škodovosti. Základnými segmentačnými kritériami sú vek vodiča, trvalé bydlisko, výkon motora a podobne. To znamená, že v niektorých segmentoch môže prísť k zníženiu ceny a v iných zas naopak,“ vysvetľuje Anna Jamborová, hovorkyňa ČSOB Poisťovne s tým, že vo všeobecnosti stále platí, že najvýhodnejšie ceny majú zodpovední vodiči.


Byť rizikovým klientom sa nemusí vyplatiť

Peter Žilka, zástupca riaditeľa úseku neživotného poistenia KOMUNÁLNEJ poisťovne, tvrdí, že systém výpočtu cien PZP oproti minulým rokom nemenili. „Stále platí, že výška poistného sa v prvom rade odvíja od triedy auta (veľkosť objemu motora vozidla, celková hmotnosť vozidla a podobne). V poistnom je tiež zohľadnená škodovosť klienta (bonusový systém),“ vysvetľuje s tým, že vzhľadom na celkovú nerentabilnosť PZP v rámci celého trhu ceny PZP za posledné roky postupne stúpajú. „V záujme spravodlivého odlíšenia rizikových klientov od tých menej rizikových pripravujeme pre budúci rok segmentáciu PZP, ktorá prinesie niektorým klientom po viacerých rokoch zvyšovania poistného konečne očakávané zlacnenie. Samozrejme škodoví a rizikoví klienti musia rátať so zdražením svojho PZP.“

 

ODBORNÁ PORADŇA K PZP A HAVARIJNÉMU POISTENIU

 

Podľa Martiny Cvachovej, hovorkyne poisťovne Groupama, ceny PZP upravujú na základe zmien na trhu, prípadne ich prispôsobujú legislatívnym zmenám, kedy môže dôjsť k úpravám sadzobníka. „Keďže klientov odmeňujeme napríklad za bezškodový priebeh, týmto klientom mohli ceny PZP klesnúť. Naopak, ak počas posledného poistného obdobia došlo k škodovej udalosti, ktorej vinníkom bol náš poistený, môže tento vodič rátať so zvýšením ceny poistného.“

Katarína Kukurová, špecialista externej a internej komunikácie Generali Poisťovne sa takisto vyjadrila, že výška poistného je pravidelne porovnávaná s vývojom cien tovarov a služieb na trhu, ktoré následne vplývajú na výšku poistného plnenia. „Na tieto zvyšujúce sa ukazovatele musia poisťovne reagovať aj v zmysle zákona o poisťovníctve, ktorý určuje poisťovni stanoviť poistné tak, aby bola schopná vyplatiť všetky svoje záväzky vyplývajúce z dojednaných poistných zmlúv. Ak by v našej poisťovni došlo k zvýšeniu cien PZP, hlavným dôvodom by bola inflácia a neustále zvyšovanie cien náhradných dielov z dôvodu technických inovácií vo vozidlách.“ Dodáva, že ich poisťovňa stanovuje cenu PZP na základe segmentácie vodičov, ktorá zohľadňuje rôzne parametre (napríklad lokalita, vek vodiča, výkon motora, značka/model vozidla atď.), pričom platí, že menej rizikový vodič (skúsený vodič z malého mesta) má priaznivejšie ceny. Najvýhodnejšie ceny poistenia majú u nich samozrejme bezškodoví vodiči.

Regulácia zo strany EÚ je stále prísnejšia

Počet škodových udalostí a náklady na poistné plnenia poisťovní podľa Vladimíra Cvika významne narastajú, čo spolu s ostatnými nákladmi poisťovní (povinné odvody, tvorba rezerv, prevádzkové náklady, podiel na zaistnom) znamená, že kombinovaný ukazovateľ v povinnom zmluvnom poistení vozidiel sa blíži, dokonca aj prevyšuje 100 %, čo môže predstavovať stratovosť tohto odvetvia. Uvedené však neznamená, že u všetkých poisťovateľov je táto situácia rovnaká. „Stále prísnejšia regulácia zo strany EÚ núti poisťovne k solventnosti, a to v každom produkte, čo je ďalším dôvodom, spolu s rastúcou škodovosťou, prečo ceny PZP nebudú klesať, ale mierne rásť.“

O koho je najväčší záujem?

Rýchlejšiemu rastu priemerných cien bráni stále silný konkurenčný boj poisťovní – na malom slovenskom trhu povinného zmluvného poistenia pôsobí až 11 poisťovateľov. Povinné zmluvné poistenie je podľa Cvika produktom, pri ktorom klienti najcitlivejšie reagujú na zmenu cien. Poisťovne tento fakt vnímajú a snažia sa menej rizikové kategórie motoristov udržať alebo naopak ich získať. „Negatívne vnímanie zvyšovania cien a obava poisťovní z odchodu bezškodových vodičov predurčujú, že nemožno očakávať v najbližšom období žiadny dramatický či plošný nárast poistného. Poisťovne budú veľmi citlivo a segmentovane pristupovať k úprave cien u existujúcich vodičov a aj v ponuke pre nových klientov,“ vysvetľuje s tým, že najväčší záujem poisťovní je stále o majiteľov osobných a úžitkových áut do 3,5 tony. V tomto segmente vozidiel sa medziročne žiadne dramatické zmeny zatiaľ neudiali a ani sa neočakávajú. „Poisťovne pre niektoré kategórie držiteľov vozidiel ceny zachovajú, alebo ich mierne upravia. Predpokladáme, že tempo rastu priemernej ceny PZP bude veľmi mierne, možno na úrovni 5 % až 6 %.

Vyberáme z poistovne.sk

packed-and-ready-to-go

Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania

Vedeli ste, že celoročné poistenie neplatí nepretržite? Po istej dobe sa totiž musíte vrátiť späť na Slovensko, inak vám poistenie prestane platiť. Porovnali sme tieto doby nepretžitého pobytu vo všetkých poisťovniach.
14.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Pri celoročnom cestovnom poistení si dajte pozor na maximálnu dobu nepretržitého vycestovania
persons-torso-on-a-motorbike-holding-a-map

Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás

Ak počas roka vycestuje do zahraničia viackrát, môže sa vám oplatiť celoročné poistenie. Pozrite si porovnanie na rok 2024, čo vás vyjde lacnejšie.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Kedy sa vám oplatí ročné cestovné poistenie? Prepočítali sme to za vás
burka-redakcia

Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vlna povodní a záplav, ktoré od začiatku júna sužujú Európu, páchajú značné škody aj na Slovensku. Pozrite si, koľko škôd už zaznamenali poisťovne.
12.06.2024 | redakcia
Čítať viac o Škody po záplavách poisťovne vyčísľujú na stovky tisíc euro

Vyberáme z banky.sk