Asociácia SK+MED sa dištancuje od podvodov so zdravotníckymi pomôckami

Medializované informácie o podvodných praktikách vníma SK+MED so znepokojením.


Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED) sa dištancuje od podvodných praktík v prípade neopodstatneného nahrádzania individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok na mieru ich sériovými alternatívami. Medializované informácie o podvodných praktikách vníma SK+MED so znepokojením. Informovali o tom dodávatelia v piatok v stanovisku. "V záujme zvýšenia transparentnosti, ako aj zvýšenia efektivity nákladov vynakladaných na zdravotnú starostlivosť, asociácia počas prípravy novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín podala Ministerstvu zdravotníctva SR návrh, aby aj individuálne zdravotnícke pomôcky na mieru boli rovnako ako zdravotnícke pomôcky a špeciálny zdravotnícky materiál predmetom transparentného procesu kategorizácie," uviedla asociácia.

Výška úhrady by tak podľa SK+MED aj u zdravotníckych pomôcok vyrábaných na mieru podliehala jasným transparentným pravidlám, aby bolo možné eliminovať všetky riziká spojené s neadekvátnym navyšovaním ceny a úhrady. "V procese kategorizácie zdravotníckych pomôcok sa totiž individuálne posudzujú jednotlivé výrobky jednotlivých výrobcov a v prípade pochybností by tak mohla kategorizačná komisia požiadať zástupcu výrobcu o predvedenie a posúdiť, do akej miery je zdravotnícka pomôcka vyrábaná na mieru alebo sériovo a na základe toho kompetentne rozhodnúť," vysvetlili dodávatelia.

SK+MED upozorňuje, že dodnes individuálne zdravotnícke pomôcky na mieru kategorizácii nepodliehajú a sú hradené len na základe maximálnych limitov, ktoré sú určené cenovým opatrením rezortu zdravotníctva. Opatrenie obsahuje len všeobecné skupiny individuálnych zdravotníckych pomôcok na mieru s určením maximálneho limitu. "Zdravotnícka pomôcka je pojem, ktorý zahŕňa obrovské spektrum “produktov”, kde treba najmä odborne rozlišovať, kedy je vhodná sériovo vyrábaná pomôcka a kedy je nevyhnutná pomôcka vyrobená podlá individuálnej potreby pacienta. Podstatný rozdiel je však v postupe ich výroby, aplikácii materiálov, technológiách ako i reálnej potrebe pacienta," dodala asociácia. Asociácia SK+MED tiež víta súčasnú aktivitu zdravotných poisťovní spojenú s kontrolami vydávaných a uhrádzaných individuálne vyrábaných zdravotníckych pomôcok.

Zdravotné poisťovne evidujú nezrovnalosti s ortopedickými pomôckami. "Na základe podnetov od pacientov, štatistických anomálií a výrazného rastu nákladov na individuálne vyrábané zdravotnícke pomôcky sme vykonali viacero kontrol, z ktorých vyplynuli podozrenia, že naši poistenci nedostali individuálne ortopedické zdravotnícke pomôcky, ale štandardné zdravotnícke pomôcky," uviedol v reakcii PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepianský.

V zdravotnej poisťovni Union vykonali mimoriadnu nárazovú kontrolu, pričom preverovali predpisovanie, ale najmä vydávanie individuálnych pomôcok pre poistencov s problémami pohybového aparátu. "Prvé analýzy ukázali, že rovnako ako ostatným, aj našej poisťovni bola výdajňami zdravotníckych pomôcok spôsobená finančná škoda. Zatiaľ hovoríme o sume vo výške približne 300 tisíc eur, avšak plánujeme aj ďalšie kontroly, ktoré budú prebiehať v najbližších týždňoch, a tak sa toto číslo môže ešte zmeniť," skonštatovala členka predstavenstva Elena Májeková. Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) v rámci kontrol týkajúcich sa zdravotníckych pomôcok zaznamenala viaceré pochybenia. VšZP sa nemôže vyjadrovať ku konkrétnym poskytovateľom a ani poskytnúť ďalšie podrobnosti, nakoľko kontroly ešte nie sú ukončené.

 

Vyberáme z poistovne.sk

bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli
Doktor a peniaze-001

Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?

Dieťa v škole utrpelo úraz a privolaný záchranár ho nechcel ošetriť, lebo malo len kópiu preukazu poistenca. Je tento postup správny? Čo ak pri sebe vôbec nemáte kartičku poistenca?
16.02.2024 | redakcia
Čítať viac o Musíte sa pri lekárskom ošetrení preukazať kartičkou poistenca?
31403_obr

Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali zmenám v dôchodkovom poistení, druhému dôchodkovému pilieru, zmenám v ePN, v nemocenskom, úrazovom a garančnom poistení; dnes pokračujeme zmenami pri výbere a platení poistného.
15.02.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Zmeny v sociálnom poistení na rok 2024. Časť 4

Vyberáme z banky.sk