Allianz – SP uviedla na trh nové neživotné produkty

Jednoduchšie, prehľadnejšie a kvalitnejšie. Také sú nové simplifikované produkty neživotného poistenia Môj domov 2018 a Moje auto 2018, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa uviedla na trh.
„Inovovaním produktov chceme klientom zjednodušiť a zrýchliť výber a dojednanie poistenia, pri zachovaní komplexnosti poistného krytia. Veľkou zmenou je aj spracovanie poistných podmienok, ktoré sú písané bežným zrozumiteľným jazykom, bez zložitých právnických pojmov a sú spracované do prehľadnej a zrozumiteľnej brožúry,“ objasňuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – SP Jozef Paška.

JEDNODUCHŠÍ VÝBER RIZÍK


Pri poistení svojej nehnuteľnosti si tak klienti v produkte Môj domov 2018 môžu vybrať z 3 balíkov poistnej ochrany. Základný balík COMFORT ponúka pokrytie škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti. Ak chce mať klient kryté navyše aj sklo a najčastejšie riziko pri majetku - vodu z vodovodných zariadení, môže si dojednať balík EXTRA. Komplexné krytie majetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie si klient môže dojednať v balíku MAX. Ku každému z balíkov je možné pripoistiť riziko zemetrasenie. Spolu s budovou má automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budova, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy. Súčasťou produktu Môj domov 2018 je aj bonusový systém za bezškodový priebeh. Bonus sa poskytuje samostatne v poistení domácnosti a v poistení budovy, a to vo výške 5 % z ročného poistného za každý poistný rok bez vzniknutej škody, maximálne však do výšky 15 %.

VŠETKY POISTENIA NA JEDNEJ ZMLUVE


Pri poistení vozidiel si klienti v rámci produktu Moje auto 2018 vyberajú zo štyroch poistných balíčkov. Na jednej poistnej zmluve si môžu dojednať povinné zmluvné poistenie (bez zníženia plnenia o amortizáciu), havarijné poistenie poistenie úrazu, asistenčné služby a právnu pomoc. Viac informácií o poistení majetku nájdete na: www.allianzsp.sk.

Súčasťou uvedenia nových simplifikovaných produktov Môj domov 2018 a Moje auto 2018 je aj reklamná kampaň v televízií, na internete, na sociálnych sieťach a na outdoorových reklamných plochách, ktorá potrvá až do polovice apríla.
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je trhovým lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy.

(PR servis)

 

Vyberáme z poistovne.sk

ZM004_pravidla-800

Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca

Produkty Allianz sú hodnotené odborníkmi ako najkvalitnejšie na trhu. Najviac ocenení pre poistenie od Allianz: 6-krát zlato a 3-krát striebro.
21.09.2021
Čítať viac o Allianz opäť získala najviac ocenení Zlatá minca
hands-grasping-a-steering-wheel

Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021

Ak ste vlastníkom motorového vozidla, musíte sa pripraviť aj na cestnú kontrolu. Pri nej polícia okrem iného kontroluje aj to, či je vaše vozidlo poistené. Za šoférovanie bez platného PZP môžete dostať pokutu až do výšky 3 320 eur. V minulosti ako doklad uzatvorenia PZP slúžili biela a zelená karta. Tento systém však prešiel niekoľkými legislatívnymi zmenami. O tom, ako tomu bolo v minulosti a ako je tomu dnes, si povieme v našom článku.
21.09.2021 | Lukáš Kula
Čítať viac o Biela a zelená karta: Legislatíva v roku 2021
girl-using-sidewalk-chalk-in-schoolyard

Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Úrazy, zranenia, strata alebo krádež vecí sú najčastejšie škody, ktoré sa deťom stanú v škole počas vyučovania. Stále častejšie sa však školy stretávajú aj s prípadmi kyberšikany. Pozrite si, kedy nesie zodpovednosť za škody škola a teda môžete dostať odškodnenie z jej poistenia.
17.09.2021 | redakčne upravené
Čítať viac o Úrazy počas prestávky, krádeže a kyberšikana - kto nesie zodpovednosť za škody, ktoré sa stanú žiakom v škole?

Vyberáme z banky.sk