Allianz – SP uviedla na trh nové neživotné produkty

Jednoduchšie, prehľadnejšie a kvalitnejšie. Také sú nové simplifikované produkty neživotného poistenia Môj domov 2018 a Moje auto 2018, ktoré Allianz – Slovenská poisťovňa uviedla na trh.
„Inovovaním produktov chceme klientom zjednodušiť a zrýchliť výber a dojednanie poistenia, pri zachovaní komplexnosti poistného krytia. Veľkou zmenou je aj spracovanie poistných podmienok, ktoré sú písané bežným zrozumiteľným jazykom, bez zložitých právnických pojmov a sú spracované do prehľadnej a zrozumiteľnej brožúry,“ objasňuje viceprezident rezortu produktov a upisovania rizík Allianz – SP Jozef Paška.

JEDNODUCHŠÍ VÝBER RIZÍK


Pri poistení svojej nehnuteľnosti si tak klienti v produkte Môj domov 2018 môžu vybrať z 3 balíkov poistnej ochrany. Základný balík COMFORT ponúka pokrytie škôd spôsobených živelnými udalosťami. Navyše klient získa krytie zodpovednosti za škodu, asistenčné služby a krytie nákladov po vzniku poistnej udalosti. Ak chce mať klient kryté navyše aj sklo a najčastejšie riziko pri majetku - vodu z vodovodných zariadení, môže si dojednať balík EXTRA. Komplexné krytie majetku aj s rizikami krádež, vandalizmus, skrat a prepätie si klient môže dojednať v balíku MAX. Ku každému z balíkov je možné pripoistiť riziko zemetrasenie. Spolu s budovou má automaticky poistené aj všetky vedľajšie stavby v mieste poistenia budovy ako garáž, hospodárska budova, altánok či oplotenie až do výšky 10 % z poistnej sumy budovy. Súčasťou produktu Môj domov 2018 je aj bonusový systém za bezškodový priebeh. Bonus sa poskytuje samostatne v poistení domácnosti a v poistení budovy, a to vo výške 5 % z ročného poistného za každý poistný rok bez vzniknutej škody, maximálne však do výšky 15 %.

VŠETKY POISTENIA NA JEDNEJ ZMLUVE


Pri poistení vozidiel si klienti v rámci produktu Moje auto 2018 vyberajú zo štyroch poistných balíčkov. Na jednej poistnej zmluve si môžu dojednať povinné zmluvné poistenie (bez zníženia plnenia o amortizáciu), havarijné poistenie poistenie úrazu, asistenčné služby a právnu pomoc. Viac informácií o poistení majetku nájdete na: www.allianzsp.sk.

Súčasťou uvedenia nových simplifikovaných produktov Môj domov 2018 a Moje auto 2018 je aj reklamná kampaň v televízií, na internete, na sociálnych sieťach a na outdoorových reklamných plochách, ktorá potrvá až do polovice apríla.
 
Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s., pôsobí na slovenskom poistnom trhu už niekoľko desiatok rokov a je trhovým lídrom v poskytovaní vysoko kvalitných služieb a produktov. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy.

(PR servis)

 

Vyberáme z poistovne.sk

8466

Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti

Na Slovensku je drvivá väčšina bytových domov podpoistená. Konštatuje to Združenie pre lepšiu správu bytových domov.
26.09.2022
Čítať viac o Slováci by si mali podľa odborníkov dávať pozor na podpoistenie nehnuteľnosti
hands-grasping-a-steering-wheel

Ako podať výpoveď poistnej zmluvy k PZP?

Ak nie ste spokojný s ponukou PZP, ktorú vám dala vaša poisťovňa, môžete zmluvu vypovedať a poistiť sa v inej poisťovni. Akú formu má mať výpoveď a aké lehoty musíte dodržať?
26.09.2022 | redakcia
Čítať viac o Ako podať výpoveď poistnej zmluvy k PZP?
Zlatá minca 2022 certifikát

Allianz získala šesť Zlatých mincí 2022

Allianz uspela v ďalšom ročníku súťaže Zlatá minca. Produkty Allianz – Slovenskej poisťovne vysoko ocenila 189-členná odborná porota.
23.09.2022
Čítať viac o Allianz získala šesť Zlatých mincí 2022

Vyberáme z banky.sk