Ako získať odškodné po vykradnutí bytu

V lete zaznamenávajú poisťovne viac vlámaní do bytov kvôli dovolenkám. Zlodeji využívajú prázdne domácnosti na krádeže a zameriavajú na šperky, hotovosť a elektroniku.  

 
Poistovne.sk zisťovali ako riešiť vykradnutý byt s poisťovňou. Pomocnú ruku pri krádeži z bytu vám podá poistenie domácnosti, ale aj nehnuteľnosti. To prvé vám nahradí ukradnuté veci, to druhé napríklad škody na dverách, zámku či oknách.


Daniela Šulcová, hovorkyňa Komunálnej poisťovne, radí pri tejto poistenj udalosti postupovať následovne:
  • Okamžite privolať políciu, keďže došlo k trestnému činu a potom predložiť poisťovni záznam z vyšetrovania.
  • O vlámaní informovať poisťovňu najneskôr do 15 dní odkedy ste sa o tom dozvedeli.
  • Nemeniť stav takejto udalosti bez súhlasu poisťovne okrem situácií, kedy zo závažných dôvodov musíte danú vec opraviť, aby sa škoda nerozšírila ďalej. V týchto prípadoch odporúčame nafotiť alebo natočiť si pôvodný stav a stav po oprave danej veci.
  • Predložiť doklady od všetkých poškodených či ukradnutých vecí, napríklad doklady preukazujúce vlastníctvo alebo oprávnenú držbu predmetu, a preukázať jeho hodnotu (napr. obstarávacie doklady, u cenností znalecký posudok).
  • V prípade zničenia alebo straty vkladných alebo šekových knižiek, platobných kariet a iných podobných dokumentov, cenných papierov a cenín, okamžite nahlásiť ich stratu inštitúciám, ktoré ich vydali.
Po splnení týchto podmienok nasleduje likvidácia zo strany poisťovne, ktorá má nasledujúci priebeh:

  • Po tom, ako ohlásite poistnú udalosť, pracovník poisťovne preverí vašu zmluvu a zistí, či daná udalosť je poistením krytá.
  • Likvidátor vás kontaktuje a dohodne si s vami termín obhliadky miesta nehody. Zároveň vás vyzve, aby ste si predpripravili doklady, ktoré na obhliadke prevezme.
  • Likvidátor prešetrí, či bol dom/byt dostatočne zabezpečený, kontaktuje políciu, aby zistil, aké opatrenia boli prekonané a do 15 dní od kedy bola udalosť nahlásená poisťovni musí buď ukončiť likvidáciu a poslať na účet poškodeného poistné plnenie, alebo požiada o dodanie chýbajúcich materiálov.

Lista Odporucame

Drahé veci si pripoistite


Pri poistení si dajte pozor na limity a výluky, ktoré máte v zmluve. Tam môžu byť aj šperky alebo elektronika.

„Ideálny prípad je, ak má poistený od týchto vecí doklady. Samozrejme, snažíme sa klientovi byť v takejto situácii ústretoví. Obyčajne, ak má klient drahšie veci, má od toho aj návody na obsluhu pre svoju potrebu, niekedy aj obal výrobku – krabicu a podobne. Niekedy nám ukáže rodinnú fotku, na ktorej je zachytená takáto vec,“ vysvetľuje Zuzana Eliášová, hovorkyňa ČSOB poisťovne.

Na druhej strane Eliášová upozorňuje, že ak takéto drahé veci vlastníte, mali by ste ich mať aj osobitne poistené v doplnkovom pripoistení.

Klenoty a cennosti ČSOB poisťovňa poisťuje v závislosti od zvoleného rozsahu krytia v rámci základného poistenia domácnosti do 500 alebo 1 000 eur na jednu poistnú udalosť.

V doplnkovom poistení je maximálna poistná suma jednej veci 6 600 eur. Doplnkové poistenie, ako aj poistenie klenotov a cenností sa vzťahuje iba na trvale obývané domácnosti.

„Klient musí pri dojednaní doplnkového poistenia predložiť doklad o kúpe vecí alebo znalecký posudok či odborný odhad, nie staršie ako 12 mesiacov,“ dodáva Eliášová.

Pozor na zámok a Facebook


Ak nemáte na byte bezpečnostný zámok, ale iba obyčajný, môže vám poisťovňa odmietnuť plnenie. Kvôli prevencii a bezpečnosti je dôležité, aby dvere boli nielen zabuchnuté, ale aj zamknuté. Okná by sa po opustení bytu nemali nechávať vo vetracej polohe.

„V zásade platí, že poisťovateľ plní do takého poistného limitu, ktorý zodpovedá spôsobu požadovaného zabezpečenia v čase vzniku poistnej udalosti. Ak nie je prekonané zabezpečenie ani najnižšie požadované, poistenie sa potom na takúto škodu nevzťahuje,“ dodáva hovorkyňa ČSOB poisťovne.

Eliášová radí dávať si pozor na to, čo zverejňujete na sociálnych sieťach. Fotografie z dovolenky môžu byť námetom pre zlodejov, že váš byt je prázdny. Znamením pre zlodejov, že nie ste doma, sú aj plné poštové schránky. Preto si zabezpečte jej vyberanie susedom alebo rodinou.

Vyberáme z poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk