Ako si môžete dať preplatiť zákrok u nezmluvného lekára

Ak sa nedostanete na ošetrenie niekoľko mesiacov, môžete požiadať o zákrok u iného lekára.Ak potrebujete vyšetrenie či zákrok u lekára, ktorý nemá s vašou poisťovňou zmluvu, musíte u neho zaplatiť v hotovosti. Ak o tomto vyšetrení budete komunikovať s vašou zdravotnou poisťovňou v predstihu, môže vám preplatiť aspoň časť nákladov.

Bez problémov by vám mala poisťovňa preplatiť zákroky u nezmluvného doktora, ak ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť (napríklad akútny zápal slepého čreva). To, či bolo vyšetrenie neodkladné, posúdi revízny lekár poisťovne. Ten má na posúdenie 30 dní.

Ak ide o plánovaný zákrok či operáciu, ten vám musí poisťovňa schváliť dopredu. Musíte si preto u nej dopredu vypísať žiadosť o príspevok na nezmluvného lekára, ktorú nájdete na weboch poisťovní.

Podmienkou na preplatenie je aj to, aby tento zákrok bol štandardný, teda hradený z verejného zdravotného poistenia a aj lekár by mal mať oprávnenie liečiť. Úspech pri žiadosti nie je vždy zaručený. Zdravotné poisťovne totiž posudzujú individuálne každého poistenca a jeho konkrétnu diagnózu. Zákrok vám tiež nepreplatia v prípade, že im dlžíte preddavky na poistnom.

Na čo máte nárok v rámci zdravotného poistenia – odborná poradňa


Doby čakania a limity

Na schvaľovanie zákroku u nezmluvného lekára majú poisťovne podobný postup. Líšia sa však v čakacích dobách či vo výške preplácania.

V Union ZP platí, že ak čakáte na zákrok viac ako dva mesiace, môžete požiadať o zákrok u nezmluvného lekára. Ak ste si liečbu u nezmluvného lekára dopredu neodsúhlasili, budete si ju musieť hradiť sami. Všetky podmienky na si môžete pozrieť na webe poisťovne.

Dôvera medzi podmienkami na preplatenie nezmluvného lekára síce čakaciu dobu neuvádza, ale píše, že žiadosť o príspevok na nezmluvného lekára musíte podať nie neskôr ako 10 dní pred zákrokom.

Všeobecná zdravotná poisťovňa má v podmienkach preplatenia aj to, aby cena zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným lekárom bola vyššia ako 33,19 eur a stanovená minimálna čakacia doba na zákrok je až tri mesiace. Tiež žiada od poistenca, aby „chodil pravidelne na preventívne prehliadky a viedol zdravý spôsob života“.

• Kedy vám poisťovňa preplatí liečbu za hranicami
• Kedy za vás platí poistné štát
• Živnostník vs zamestnanec
• Bezplatné zdravotníctvo na Slovensku je mýtus
• Pri poplatkoch za objednávanie na čas je chaos
• Pri návšteve Slovenska zo zahraničia sa poistite
• Ako si vybrať zdravotnú poisťovňu
• Čo vám u zubára preplatí poisťovňa

Výška príspevku je limitovaná

Pripravte sa tiež na to, že poisťovňa vám nepreplatí celé náklady na zákrok u nezmluvného lekára. Union ZP aj poisťovňa Dôvera preplácajú zákrok do výšky 80% obvyklej ceny, ktorú majú dohodnutú so svojimi lekármi. V Dôvere sa príspevok týka aj liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok, ktoré lekár predpíše.

Všeobecná zdravotná poisťovňa výšku príspevku za zdravotnú starostlivosť poskytnutú nezmluvným lekárom limituje sumou maximálne 200 eur na rok a to vrátane príspevku na ním predpísané lieky, dietetické potraviny a zdravotnícke pomôcky.

Za poskytnutú zdravotnú starostlivosť musíte najprv nezmluvnému lekárovi zaplatiť a poisťovne vám následne príspevok preplatia. O refundáciu musíte požiadať do 30 dní od vyšetrenia u nezmluvného lekára. Poisťovni tiež musíte doložiť zopár dokladov - ako sú potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy a kópie receptov.


Postup pri preplácaní zákroku u nezmluvného lekára

1. S lekárom si dohodnete lekársky zákrok a spolu vypíšete žiadosť o príspevok u nezmluvného doktora.
2. Vypísanú žiadosť doručíte do poisťovne.
3. Tá ju posúdi a pokiaľ bude dokumentácia kompletná a na žiadaný zákrok vám uzná nárok, žiadosť schváli. Okrem toho vám poisťovňa oznámi aj predpokladanú výšku príspevku za ošetrenie u nezmluvného lekára a lehotu, v ktorej máte ošetrenie absolvovať.
4. Absolvujete vyšetrenie alebo lekársky zákrok u nezmluvného lekára v stanovenej časovej lehote a zaplatíte si zaň.
5. Do 30 dní od absolvovania ošetrenia požiadate poisťovňu o poskytnutie príspevku zaslaním nasledovných dokladov: potvrdenie o úhrade, kópia lekárskej správy, kópia lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu (pri predpise zdravotnej pomôcky).
6. Poisťovňa vám vráti peniaze na účet najneskôr do 10 dní.

Vyberáme z poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk