Ako postupovať pri havárii na dovolenke v zahraničí

Aké kroky by mal zvládnuť dovolenkár, ktorý spôsobí nehodu s iným autom na dovolenke v zahraničí?  


Nehoda autom vám môže pokaziť letnú dovolenku najmä ak netušíte ako ju riešiť so svojou poisťovňou. Prinášame vám rady ako sa dá aj nepríjemnú udalosť zvládnuť s pokojom a ešte si aj užiť pobyt pri mori.

V prvom rade na dovolenku by ste mali ísť pripravení to znamená aj poistení a vybavení všetkými dokumentmi, ktoré sa vám ri nehode zídu ( tomu čo so sebou zobrať sme sa venovali v minulom článku). Nutné je mať povinné zmluvné poistenie (PZP) a zelenú kartu. Poisťovne odporúčajú mať uzavreté aj havarijné postenie, ktoré vám ušetrí veľa starostí.

Pri nehode za hranicami sa môže stať niekoľko prípadov. Búračku spôsobíte vy a poškodíte zahraničné auto alebo je to naopak. Vtedy sa vám zíde PZP. Ak sami nabúrate do stromu vtedy pomôže havarijná poistka.

„Ak nemáte PZP mohli by ste mať problém prejsť s havarovaným vozidlom cez hranice. Polícia vám totiž vydá potvrdenie o účasti na dopravnej nehode len ak ho máte a, tým sa môžete preukázať na hraniciach,“ upozorňuje Juraj Soviar, hovorca poisťovne Kooperativa.

Oslovené poisťovne po nehode odporúčajú volať miestnu políciu a kontaktovať svoju poisťovňu cez asistenčnú službu, ktorej číslo by ste mali mať uložené v mobile alebo zapísané na mieste, kde to ľahko aj v strese nájdete.

Samozrejme komunikovať musíte aj s cudzincom, ktorý je účastníkom vašej nehody či už ako vinník alebo poškodený.

Pre potreby poisťovne musíte spoločne vyplniť a podpísať tlačivo „Záznam o dopravnej nehode“, ktoré dostanete od svojej poisťovne pri podpise zmluvy, alebo si ho môžete stiahnuť na jej web stránke.

„Predovšetkým treba vyplniť osobné údaje, údaje o vozidle a o poistení (číslo zelenej karty), podrobne zaznačiť priebeh nehody a rozsah poškodení a nezabudnúť tlačivo podpísať,“ radí Soviar.

Potom máte lehotu do 30 dní od vzniku dopravnej nehody, aby ste nehodu písomne nahlásili svojej poisťovni na príslušnom formulári (online, alebo na pobočke).

lista Neprehliadnite

Kedy volať políciu


Lucia Makayová, hovorkyňa poisťovne Generali, pripomína, že pri nehode ešte pred zavolaním polície je nutné zistiť, či nie je niekto zranený a v prípade potreby poskytnúť prvú pomoc. Následne privolajte záchrannú službu.

To kedy volať políciu záleží od krajiny, kde sa nehoda stala a od rozsahu škody.

„Jednotlivé krajiny majú stanovené rôzne limity na šetrenie dopravnej nehody políciou podľa výška škody nad určitý limit či škody na zdraví. Napríklad v Chorvátsku je klient povinný privolať políciu k dopravnej nehode vždy,“ dodáva Makayová.

Hovorkyňa Generali odporúča vždy volať políciu, aj vtedy, keď pri nehode nedošlo k zraneniu či veľkej škode, pretože je vhodné mať ich potvrdenie o účasti na dopravnej nehode.

Polícii by ste mali podrobne vysvetliť priebeh a okolnosti nehody. V prípade, že neovládate cudzí jazyk, mali by ste trvať na tlmočníkovi. Soviar ešte dodáva, že ak sa nedá inak, tak aspoň do zápisnice žiadajte dopísať vetu, že nerozumiete tomu, čo podpisujete.

“Zároveň odporúčame poznačiť si presný názov policajného útvaru, ktorý nehodu šetril, adresu, telefón a pokiaľ možno aj e-mailovú adresu. Tieto údaje sú potrebné z dôvodu, keby polícia nevydala kópiu policajnej správy, aby poisťovateľ vinníka alebo poškodeného vedel, na koho sa obrátiť so žiadosťou o jej vydanie,” dodáva Makayová.

Poisťovne odporúčajú k dopravnej nehode privolať políciu aj vtedy, ak ste nespôsobili nehodu vy, ale do vás narazil  cudzinec a nemá PZP prípadne odmieta s vami komunikovať.

Ak vinník cudzinec chce spolupracovať mal by vám umožniť aj nahliadnutie do jeho zelenej karty a vyznačiť v zázname o nehode, kto je „vinník“ a kto „poškodený“.

„Klientov upozorňujeme tiež na to, aby nikdy nepodpisovali záznam pokiaľ ich časť vyplnil druhý účastník a nerozumejú, aké údaje za nich uviedol,“ dodáva Makayová.

Pri nehode sa oplatí urobiť niekoľko fotografií poškodenia, čo sa vám môže hodiť neskôr pri riešení poistnej udalosti s poisťovňou.

Postup pri riešení nehody autom v zahraničí

  1. Zistite, či nie je niekto zranený a v prípade potreby mu poskytnite prvú pomoc. Následne privolajte záchrannú službu. 
  2. Volajte miestnu políciu a kontaktujte aj svoju poisťovňu cez asistenčnú službu
  3. Vyplnite a podpíšte s účastníkom nehody tlačivo „Záznam o dopravnej nehode“
  4. Nikdy nepodpisujte záznam ak mu nerozumiete
  5. Polícii podrobne vysvetlite priebeh a okolnosti nehody
  6. Poznačte si konktaktné údaje policajného útvaru, ktorý nehodu šetril
  7. Urobte si niekoľko fotografií poškodenia auta
  8. Do 30 dní od vzniku dopravnej nehody ju písomne nahláste svojej poisťovni a pošlite jej dokumentáciu

Čo v prípade cudzieho škodcu


V prípade, že ste poškodení zahraničným šoférom vy, môže si po obhliadke vozidla a vyčíslení škody uplatniť nárok na náhradu škody voči poisťovni škodcu buď priamo, alebo cez jej likvidačného zástupcu na Slovensku.

Mali by ste kontaktovať poisťovňu vinníka, v ktorej má vozidlo poistené, alebo sa spojiť so zmluvnou poisťovňou v mieste nehody alebo so zmluvnou poisťovňou na Slovensku. V prípade, že sa s danou poisťovňou neviete skontaktovať môžete si uplatniť nárok na náhradu škody cez web Slovenskej kancelárie poisťovateľov, kde je k dispozícii vyhľadávač likvidačných zástupcov.

„Klientom odporúčame uschovať si všetky doklady o oprave alebo odťahovaní na účely preukázania výdavkov, ktoré im v súvislosti s nehodou vznikli. V prípade, že klient nehodu nespôsobil, je potrebné nahlásiť ju „z opatrnosti“ a výslovne uviesť, že nehodu nespôsobil on a zavinenie si nepriznáva, čo má význam pre prípad, že by si voči nemu druhá strana uplatnila nárok na náhradu škody,“ dodáva Makayová.

Súdne trovy vám PZP nepokryje celé


Ak by ste sa so škodcom či poškodeným nepohodli na vine, a ten by vás prípadne dohnal pred súd a vymáhal škody na zdraví či majetku PZP vám pomôže len čiastočne.

Poisťovňa Generali uhradí v rámci poistenia PZP za poisteného náklady na odmenu advokáta či na trovy súdneho iba do výšky 700 eur, čo môže byť v zahraničí veľmi málo.

V takomto prípade by sa vám hodilo poistenie právnej ochrany, ktoré ponúkajú iba niektoré poisťovne na Slovensku.
 

Vyberáme z poistovne.sk

woman-checking-phone

Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka

Po online sprievodcovi škodou v havarijnom a povinnom zmluvnom poistení, môžu odteraz klienti Allianzu sledovať online aj riešenie škody na majetku. Menšie škody na majetku vyrieši Allianz kompletne online. Aj nahlásenie škody je odteraz v Allianzi jednoduchšie.
17.06.2021
Čítať viac o Klienti Allianzu môžu riešenie svojej škody sledovať ako doručenie balíka
hand-on-steering-wheel

Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Čo robí poisťovňa v prípade, ak klient nezaplatí poistné a stane sa mu škodová udalosť? Vyplatí mu poisťovňa celé poistné plnenie, alebo si uplatní postih? Musí klient poistné doplatiť skôr, ako mu poisťovňa vyplatí náhradu škody?
15.06.2021 | Katarína Macková
Čítať viac o Preplatí mi poisťovňa škodu, ak meškám s úhradou poistného?

Vyberáme z banky.sk