Pri zubnom benefite si nezamieňajte preventívnu prehliadku so vstupnou lekárskou prehliadkou

Zdravotné poisťovne ponúkajú zubné benefity, ktorých čerpanie je podmienené absolvovaním preventívnej prehliadky. Pozor, na akú prehliadku idete.

reading-in-hospital-waiting-room
Na preventívnu prehliadku u všeobecného lekára má človek nárok každé dva roky. Ak je darcom krvi, chodieva na prevenciu každý rok. „Preventívnu prehliadku u svojho všeobecného lekára si však netreba mýliť s prehliadkou pred nástupom do zamestnania či zdravotnými prehliadkami v práci, ktoré poskytuje zamestnávateľ,“ vysvetľuje Kristína Baluchová, hovorkyňa zdravotnej poisťovne UNION.

Podstatou preventívnej prehliadky u všeobecného lekára je včasné podchytenie ochorení. Preventívna prehliadka zahŕňa skompletizovanie anamnézy, kontrolu stavu očkovania, vyšetrenie krvného tlaku a pulzu, kontrolu hmotnosti a výšky vrátane poradenstva. Tiež sa skontroluje dýchanie fonendoskopom. Dôležité sú laboratórne vyšetrenia – vyšetruje sa moč a krv. Preventívna prehliadka je hradená z prostriedkov verejného zdravotníctva. Účelom zdravotnej prehliadky pred nástupom do zamestnania je posúdiť zdravotnú spôsobilosť zamestnanca na danú prácu. Výsledky lekárskej prehliadky určia, či môže zamestnanec danú prácu vykonávať. Povinne musia absolvovať vstupnú lekársku prehliadku zamestnanci zaradení do 3. a 4. kategórie prác (práce s vysokou a veľmi vysokou mierou rizika) a tí, ktorých zdravotnú spôsobilosť vyžaduje osobitný predpis. Vstupné prehliadky sa riadia Zákonníkom práce a Zákonom o BOZP. Nie sú hradené z verejného zdravotníctva, platí ich zamestnávateľ.

V zdravotnej poisťovni Union sa vstupná prehliadka do zamestnania nepovažuje za preventívnu prehliadku a teda z pohľadu čerpania benefitov nie je zdravotnou poisťovňou akceptovateľná.

Zdravotnú prehliadku v práci ako podmienku na čerpanie benefitov neuzáva ani VšZP: Rozsah preventívnej prehliadky u všeobecného lekára pre dospelých je stanovený zákonom. Pokiaľ je prehliadka realizovaná v rozsahu zákona, VšZP ju uznáva po doložení dokladu, teda nemusí byť nutne vykonaná len u zmluvného všeobecného lekára poistenca. Vstupné pracovné prehliadky však takýto zákonný rozsah nespĺňajú,“ vysvetľuje Mgr. Ivana Linetová z PR oddelenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

V zdravotnej poisťovni Dôvera je to inak: Pre benefity akceptujeme aj PP, ktorú hradí zamestnávateľ. Avšak, táto platí pre možnosť čerpania benefitov len na jeden rok, nie dva ako klasická PP od všeobecného lekára,“ uzatvára Matej Štepiansky, hovorca Dôvery.

Vyberáme z Poistovne.sk

business-sales-meeting

Čo poisťovne považujú za poistný podvod?

Napriek tomu, že za poistný podvod môže hroziť aj väzenie, každý rok sa pokúša oklamať poisťovňu tisíce ľudí. Čo všetko považuje poisťovňa za poistný podvod?
23.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Čo poisťovne považujú za poistný podvod?
view-of-a-tidy-living-room-with-a-grey-sectional

Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie

Pozrite si, čo treba robiť ak vás vytopí sused a z ktorej poistky si treba žiadať odškodnenie od poisťovne. Pri náhrade škody z poistenia domácnosti/nehnuteľnosti a pri náhrade škody z poistneia zodpovednosti za škodu poisťovne totiž vyčíslia rôzne sumy.
21.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Pri škode na majetku si dajte pozor, z ktorej poistky žiadate odškodnenie
bankomat-poskodeny-GDV

Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Celoštátny zväz nemeckého poisťovníctva (GDV) zverejnil správu o tom, že v Nemecku stále pribúdajú útoky na bankomaty pomocou výbušnín. GDV prvýkrát v histórii zverejnil aj konkrétne údaje o útokoch a vzniknutých škodách.
19.02.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Zaujímavosť: Útoky na bankomaty pomocou výbušnín rapídne stúpli

Vyberáme z banky.sk