Pohrebné poistenie: Aké má výhody a kde vás poistia

Náklady na pohreb sa dnes vedia vyšplhať do vysokých súm a predstavujú veľkú finančnú záťaž pre pozostalých. Jednou z možností ako sa vysporiadať s finančnými nákladmi je pohrebné poistenie. Kto oň môže požiadať, a aké povinnosti budú mať pozostalí po rozlúčke? Prinášame niekoľko užitočných tipov.

Businessman podpisuje zmluvu-001
Pohrebné poistenie je podľa Marty Cesnakovej, hovorkyne Slovenskej sporiteľne, životné poistenie, ktoré sa dojednáva iba pre prípad smrti poisteného, vyplatenie sumy ide oprávnenej osobe. „Tie slúžia na zabezpečenie prostriedkov na úhradu nákladov spojených s poslednou rozlúčkou. Poistenie pomôže klientovi zabezpečiť svojich blízkych, ktorí v najťažšej životnej situácii nebudú zaťažení nákladmi spojenými s organizáciou poslednej rozlúčky.“

Pohreb, kar, prenájom hrobového miesta či pomník

Viera Puškárová, PR manažérka Komunálnej poisťovne, uvádza, že poistenie pohrebných nákladov Pieta slúži prioritne na pokrytie výdavkov súvisiacich s pohrebom a karom, či úhradu nákladov na prenájom hrobového miesta alebo náhrobný kameň. „Prostriedky možno aj predčasne čerpať, a to v prípadoch: ak dôjde k úmrtiu partnera poistenej osoby, alebo poistenej osobe vznikne nárok na opatrovníka, alebo je umiestnený do zariadenia pre seniorov,“ vysvetľuje ďalej s tým, že toto ich poistenie si môže uzatvoriť každý vo veku od 20 do 70 rokov života, a to bez posudzovania zdravotného stavu poisteného. „V priebehu prvých dvoch rokov sa na poistnú zmluvu uplatňuje čakacia doba, počas ktorej bude v prípade úmrtia poisteného vyplatené oprávnenej osobe zaplatené poistné.“

Ktoré poisťovne ponúkajú pohrebné poistenie

Na trhu je viacero poisťovní, ktoré ponúkajú pohrebné poistenie. Uvádzame niekoľko z nich spolu so základnými parametrami poistenia:
 
  Kooperatíva Komunálna poisťovňa UNIQA
Pohrebné poistenie Silencium Poistenie pohrebných nákladov Pieta Pohrebné poistenie
Vstupný vek 18 - 70 rokov (bežne platené poistné),
18 - 85 rokov (jednorazovo zaplatené poistné)
20 - 70 rokov 18 - 85 rokov
Poistná suma 1 500-10 000 eur 1 000 - 3000 eur do 10 000 eur
Doba platenia poistného 10 rokov bežne platené poistné alebo jednorazovo zaplatené poistné 10 rokov bežne platené poistné 10 rokov bežne platené poistné alebo jednorazovo zaplatené poistné
Partneri Poistenie uzatvoríte aj v Slovenskej sporiteľni   Poistenie uzatvoríte aj v Prvej stavebnej sporiteľni


Poistné vám vypočíta poisťovňa na základe vášho veku, poisnej sumy a na spôsobe, akým sa rozhodnete svoje poistné platiť (mesačne, štvrťročne, ročne, jednorazovo,...). Orientačne, pri poistnej sume 2000 eur, mesačná splátka bude necelých 20 eur.

Poisťovne si zvyčajne uplatňujú 2-ročnú čakaciu dobu. Ak by poistený zomrel počas tejto doby, poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe len zaplatené poistné, čiže nie celú sumu, na ktorú bolo poistenie uzatvorené.
Kedy a ako sa oprávnená osoba dostane k peniazom

„V prípade úmrtia poisteného má zmluvne určená oprávnená osoba nárok na poistné plnenie, a to bez dedičského konania,“ vysvetľuje Puškárová. Postup je taký, že oprávnená osoba k žiadosti doloží úmrtný list poisteného spolu s úradne overeným oznámením o jeho úmrtí. „Poistným plnením môže byť aj preplatenie faktúry spoločnosti, ktorá zabezpečí všetky úkony spojené s pohrebom.“ Peniaze vyplatené z pohrebného poistenia sa nezdaňujú.

Výhody pohrebného poistenia

  • Pri uzatvorení pohrebného poistenia sa neskúma zdravotný stav poisteného.
  • Poistné plnenie nevstupuje do dedičského konania.
  • Vyplatené peniaze nepodliehajú zdaneniu.

Vyberáme z Poistovne.sk

business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc
holiday-suitcase

Ako si vybrať a porovnať cestovné poistenie

Cena by nemala byť rozhodujúcim kritériom. Všímajte si poistné riziká i výšku krytia. Poradíme vám aj, na čo netreba zabudnúť pred vycestovaním.
20.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o Ako si vybrať a porovnať cestovné poistenie

Vyberáme z banky.sk