Vyššie zdravotné odvody zaplatia aj štatutári eseročiek so symbolickou mzdou a nízkopríjmoví zamestnanci

Novela zákona o zdravotnom poistení zavádza od nového roka tzv. minimálne zdravotné odvody pre štatutárov a nízkopríjmových zamestnancov.

31403_obr

Konatelia sa nevyhnú minimálnym odvodom

V roku 2022 mal konateľ firmy so symbolickou, napríklad desaťeurovou mesačnou odmenou niekoľko výhod. Na základe výšky príjmu nemusel platiť preddavky na zdravotné poistenie v minimálnej výške 79 eur, ale pri príjme desať eur mesačne odviedol do zdravotnej poisťovne 1,40 eura. V tomto roku sa však pravidlá pre zdravotné poistenie menia. Novela zákona zaviedla od 1.1.2023 minimálne poistné pre štatutárov spoločností aj pre nízkopríjmových zamestnancov. „S cieľom zabrániť špekulatívnym odmenám, špekulatívnym pracovným úväzkom a vyhýbaniu sa odvodovým povinnostiam musia aj nízkopríjmoví zamestnanci platiť minimálne odvody zo sumy životného minima. Jeho výška je v súčasnosti na úrovni 234,42 eura. Keďže výška preddavku zdravotného poistenia sa vypočítava ako 14 % z príjmu, znamená to, že aj nízkopríjmový zamestnanec zaplatí zdravotnej poisťovni odvody mesačne vo výške minimálne 32,81 eur. To sa vzťahuje aj na štatutárov so symbolickým príjmom,“ upozorňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Vyššia odmena, vyššie benefity

Ak by si však aj napriek tomuto opatreniu štatutári naďalej vyplácali odmenu nižšiu, ako je životné minimum, na preddavkoch na zdravotné postenie by jednoducho preplácali. Riešením by pre nich mohlo byť zvýšenie si odmeny konateľa najmenej na výšku životného minima, alebo dokonca vyššiu, z ktorej by im síce plynuli vyššie daňovo-odvodové povinnosti, ale v dlhodobom horizonte aj výhody plynúce zo sociálneho systému: „Ak by konatelia navýšili svoju odmenu napríklad na 400 eur mesačne, do zdravotnej poisťovne by odviedli navyše zhruba 200 eur ročne. Výška ich príjmu by však mala dopad aj na výšku preddavkov na sociálne poistenie. Vďaka tomu by však mali, po splnení ďalších podmienok, nárok aj na minimálny dôchodok. Výška sociálnych odvodov vypočítaná z výšky príjmu sa okrem iného podpisuje aj pod vyššie nemocenské dávky, ovplyvňuje aj daňový bonus na dieťa a ďalšie dávky vyplácané na základe sociálneho poistenia,“ zdôrazňuje daňový advokát Peter Varga z právnickej kancelárie Highgate Law & Tax.

Aj pri minimálnych odvodoch sú výnimky

Aj pri minimálnom poistnom však existujú výnimky. Minimálne poistné sa nevzťahuje na zamestnancov, ktorí sú zároveň aj poistencami štátu, teda na príklad na pracujúcich dôchodcov, študentov a podobne. Rovnako nemusia stanovenú výšku platiť ani zamestnanci so zdravotným postihnutím, ktorí majú nárok na zníženú sadzbu poistného. Tieto skupiny zamestnancov naďalej platia odvody na zdravotné poistenie zo skutočného príjmu, a to aj v prípade, ak je nižší ako životné minimum.

Vyberáme z Poistovne.sk

53665

Novis končí, slovenský poistný trh je však podľa analytikov stabilizovaný

Koniec poisťovne Novis neznamená podľa analytikov to, že v jej krokoch pôjdu aj ďalšie komerčné poisťovne. Národná banka Slovenska v pondelok informovala, že vzala poisťovni Novis licenciu.
06.06.2023
Čítať viac o Novis končí, slovenský poistný trh je však podľa analytikov stabilizovaný
Narodna Banka Slovenska -001

NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

Národná banka Slovenska (NBS) odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis Insurance Company, Novis Versicherungsgesellschaft, Novis Compagnia di Assicurazioni, Novis Poisťovňa a.s.
06.06.2023
Čítať viac o NBS odobrala povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti spoločnosti Novis

Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Viete, že asistenčné služby môžete využiť aj v iných prípadoch ako je škodová udalosť? Pozreli sme sa na situácie, kedy vám vedia pomôcť.
05.06.2023 | redakcia
Čítať viac o Asistenčné služby k cestovnému poisteniu

Vyberáme z banky.sk