Téma: Zdravotné poistenie
Otázka:

Chcem sa opýtať ohľadom zdravotného poistenia počas štúdia v zahraničí. Moja dcéra študuje na zahraničnej vysokej škole v EÚ denné štúdium. Ako je to so zdravotným poistením v prípade ochorenia, keď dcéra má 27 rokov /rodinné prídavky už na ňu na Slovensku nepoberáme/ a štúdium na tejto škole je uznané ministerstvom školstva. Čo v prípade návštevy lekára pri akútnom ochorení alebo návštevou u odborného lekára v prípade choroby?

Odpoveď:
Študenti s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí študujú v cudzine v škole uznanej Ministerstvom školstva SR sú naďalej poistencami slovenskej zdravotnej poisťovne ako tzv. poistenci štátu. Fakt, že rodičia nedostávajú na dieťa rodinné prídavky, nemá vplyv na posudzovanie „študenta“ ako poistenca štátu. Zdravotná starostlivosť je takýmto študentom v cudzine poskytovaná na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia. V prípade požadovanej úhrady za poskytnutú starostlivosť, môžu požiadať o jej refundáciu svoju zdravotnú poisťovňu.
Odpovedal: Matej Štepiansky (20.01.2023)
Späť

Vyberáme z banky.sk