Poistenie ukrajinského auta na Slovensku (Страхування українських авто в Словаччині)

Môže si ukrajinský odídenec poistiť auto na Slovensku, ak má ukrajinskú ŠPZ? Čo robiť v prípade dopravnej nehody spôsobenej ukrajinským autom? Aké tam platia pravidlá? Odpovedá PhDr. Ľuboš Fiam, PhD. zo Slovenskej kancelárie poisťovateľov.

hands-grasping-a-steering-wheel

Môžu si ukrajinskí motoristi uplatniť u nás PZP?

V zmysle Zákona č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu je možné v slovenskej komerčnej poisťovni poistiť iba tuzemské motorové vozidlo, čiže motorové vozidlo podliehajúce evidencii vozidiel v Slovenskej republike. To znamená, že motorové vozidlá evidované na Ukrajine nie je možné poistiť v slovenskej komerčnej poisťovni. Ukrajinskí motoristi teda nemajú možnosť si uzatvoriť povinné zmluvné poistenie v komerčných poisťovniach na Slovensku.

Čo v takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča?

V prvom rade, aby si ukrajinskí motoristi overili možnosť on-line uzatvorenia povinného zmluvného poistenia prostredníctvom webových aplikácií priamo v komerčných poisťovniach na Ukrajine, prípadne možnosti zaslania on-line zelenej karty. Informácie pre motoristov z Ukrajiny je možné nájsť na webovej stránke Slovenskej kancelárie poisťovateľov www.skp.sk.

S kým je možné konzultovať?

Možnosti uzatvorenia havarijného poistenia na motorové vozidlá evidované na Ukrajine Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča ukrajinským motoristom konzultovať priamo s komerčnými poisťovňami výlučne na Ukrajine.

Čo, ak sa záujemca o povinné zmluvné poistenie bude zdržiavať na území Slovenska dlhodobo?

V takomto prípade Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča motorové vozidlo preregistrovať na slovenské evidenčné značky. Následne je možné uzatvoriť na Slovensku štandardné povinné zmluvné poistenie v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni na Slovensku.

Ako sa pravidlá v tejto oblasti menili?

Slovenská kancelária poisťovateľov poskytovala ukrajinským motoristom pomoc od 24. februára do 30. júna 2022, kedy sa zaviazala, že uhradí všetky škody za ukrajinských motoristov, ktoré v tomto období na území Slovenskej republiky spôsobili, a nebude od nich žiadať náhradu za takto vyplatené škody. Keďže poisťovne na Ukrajine boli rýchlo schopné poskytovať poistenia aj v prostredí vojny, ukrajinským motoristom kancelária odporúčala, aby si poistenie zodpovednosti uzatvorili on-line u niektorej z ukrajinských poisťovní, ktorá im aj vystavila zelenú kartu v PDF formáte, resp. zaslala v elektronickej podobe; (viac informácií na http://www.mtsbu.ua/ua/about_us/full_members_list/).

Kde všade je takéto poistenie platné?

Na území všetkých členských štátov Európskej únie – zoznam je uvedený na zelenej karte.

Aký postup zachovať, ak v prípade nehody (zrážky s ukrajinským vodičom) má naše poistenie, a aký, keď nemá?

Ak škodovú udalosť slovenskému motoristovi na Slovensku spôsobí iný účastník dopravnej nehody - bez ohľadu na to, či to je motorista s motorovým vozidlom evidovaným na Ukrajine alebo z inej cudzozemskej krajiny, a taktiež bez ohľadu na to, či má/nemá platné povinné zmluvné poistenie - je potrebné, aby si poškodený uplatnil svoj nárok na náhradu škody v Slovenskej kancelárii poisťovateľov. Podrobný postup sa nachádza na webovej stránke www.skp.sk v sekcii „Ako nahlásiť škodovú udalosť“. Po zaregistrovaní škodovej udalosti bude poškodený informovaný o ďalšom postupe – ako bude uplatnený nárok likvidovaný.

Na čo Slovenská kancelária poisťovateľov odporúča v takýchto prípadoch nezabúdať?

Často sa stáva, že účastníci dopravnej nehody nevyplnia tlačivo „Správa o nehode“, respektíve ho vyplnia neúplne - často chýbajú údaje o mieste a dátume nehody, podpisy účastníkov, údaje o okolnostiach a zodpovednosti za dopravnú nehodu. V prípade nehody s cudzozemským motorovým vozidlom je chybou, ak si poškodený nevyžiada doklad o poistení vozidla škodcu (respektíve údaje zo zelenej karty).

Kedy ešte môže nastať problém?

Napríklad aj v prípade, ak účastníci dopravnej nehody vôbec nevyhotovia alebo nesprávne vyhotovia vlastnú fotodokumentáciu všetkých vzniknutých škôd. Ak to situácia a okolnosti dovolia, je dôležité urobiť fotodokumentáciu čo najskôr po dopravnej nehode - takto vyhotovené dôkazy môžu pri likvidácii škody veľmi pomôcť.

Vyberáme z Poistovne.sk

business-sales-meeting

Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?

Zle nastavenú poistku má zhruba 70 % ľudí. A pritom životné poistenie vie pomôcť vo vážnych situáciách, keď človek nečakane príde o príjem. Pozrite si, ako životné poistenie správne nastaviť a koľko peňazí naň mesačne vyčleniť.
01.12.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Koľko by sme mali platiť za životné poistenie?
woman-checking-phone

Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne

Presťahovali ste sa do iného mesta alebo plánuje váš lekár odísť do dôchodku? Hľadanie nového lekára môže byť náročnou výzvou. Pozrite si zopár praktických odporúčaní ako postupovať.
29.11.2023 | redakčne upravené
Čítať viac o Ako si mám nájsť lekára? Odporúčanie zdravotnej poisťovne
18986

Asistenčné služby v životnom poistení

Životné poistenie už dávno nie je len o náhrade príjmu v prípade poistnej udalosti. Súčasťou životného poistenia možu byť aj asistenčné služby. O mnohých klienti ani netušia. Pozrite si, s čím všetkým vám vie poisťovňa pomôcť.
27.11.2023 | Katarína Macková
Čítať viac o Asistenčné služby v životnom poistení

Vyberáme z banky.sk