Dôchodkové sporenie sa aj pri dnešnej inflácii stále oplatí

Aktuálne stále viac ľudí rieši, ako predísť znehodnoteniu úspor, z ktorých odkrajuje pomerne vysokú časť inflácia. Ľudia majú v období zvýšenej neistoty tendenciu robiť radikálne rozhodnutia. Tie sa síce z krátkodobého hľadiska môžu javiť ako priaznivé, v dlhšom horizonte však môžu poškodiť schopnosť zaistiť si do budúcnosti dostatok prostriedkov.

burst-nicoleDe-Khors-senior-using-cell-phone

Dokáže dôchodkové sporenie poraziť infláciu?

Aj keď správy o vývoji sporenia v II. dôchodkovom pilieri v uplynulých mesiacoch tohto roku neboli priaznivé, nenechajte sa odradiť. Nezabúdajte na to, že sporenie na dôchodok je dlhodobá záležitosť a mali by sme ho vnímať optikou niekoľkých desaťročí. Dlhodobá priemerná výkonnosť najlepších indexových fondov v 2. pilieri je nad úrovňou 10% p.a. (zdroj: ADSS k 5.8.2022)

Je potrebné mať tiež na pamäti, že výkyvy na finančných trhoch sú prirodzené - obdobia rastu sa striedajú s obdobiami poklesu. „Tieto prepady sú však v dlhšom čase vyvažované rastovými fázami na finančnom trhu, ktoré obvykle trvajú dlhšie ako obdobie poklesu. Vyvážené a najmä indexové fondy vedia dlhodobo prekonávať infláciu a priniesť sporiteľovi zaujímavé zhodnotenie,“ hovorí riaditeľ penzií a investícii UNIQA Pavel Vaněk.

Dokazuje to aj situácia z minulého roka, keď koronakríza v prvej polovici roka zasiahla najmä negarantované fondy, ktoré relatívne prudko poklesli. Situácia sa však rýchlo skonsolidovala, výkonnosť fondov v II. pilieri sa v krátkom čase skorigovala a ku koncu roka bola opäť v kladných hodnotách. Výhodou dlhodobého sporenia je to, že dokáže absorbovať aj takéto dočasné výkyvy a teda pre sporiteľa II.piliera s dostatočným investičným horizontom je lepšie byť vo fonde, ktorý zodpovedá jeho profilu. Našou ambíciou je preto zmeniť pomer sporiteľov v prospech sporenia v negarantovaných fondoch,“ hovorí Vaněk. Pri snahe o elimináciu dopadov inflácie na usporené prostriedky je preto namieste zvážiť prechod z konzervatívnej stratégie do dynamickejšej. Dynamická stratégia (= akciové a indexové fondy) má zmysel pre každého, kto má pred sebou ešte viac ako 10 rokov sporenia (=odchodu do dôchodku). Doterajší vývoj ukazuje, že v konzervatívnych fondoch bol počas uplynulých rokov dlhodobý výnos pod priemernou infláciou za dané obdobie. Podľa údajov ADSS k 5.8.2022 bol dlhodobý priemerný výnos garantovaných (dlhopisových, konzervatívnych) fondov na úrovni 1,24-1,89% p.a.

Konzervatívne (garantované) fondy až nakoniec

Konzervatívne fondy majú zmysel len u tých sporiteľov, ktorým sa blíži koniec doby sporenia a nemožno už teda veľmi počítať so striedaním cyklov na finančných trhoch. Napriek tomu, v garantovaných fondoch si sporia stovky tisíc Slovákov, aj keď do dôchodku majú ešte poriadne ďaleko. Je to škoda, lebo počas premárnených rokov mohli zhodnotiť svoje dôchodkové úspory oveľa viac.

Návrat ku konzervatívnej stratégii odporúčajú experti až s blížiacim sa odchodom na dôchdok. Zabezpečí sa tak relatívna fixácia zhodnotenia s ohľadom na možný prepad na finančných trhoch.

Ako vykonať zmenu v stratégii v 2. pilieri?

Vykonať obrat v stratégii, teda nastaviť dynamickejší prístup a zvoliť vyvážené a indexové fondy, nie je nijako zložité. Cez online rozhranie na webovej stránke svojej DSS, cez hotline, prípadne v pobočkách zmluvných finančných inštitúcií si sporiteľ môže kedykoľvek overiť, do akých fondov si sporí a v ktorých fondoch má uložený majetok. Zároveň môže vykonať presun majetku a nastaviť si vyhovujúci fond na nové príspevky. Za zmenu fondov sa neplatí žiaden poplatok.

Ak neviete, v akých fondoch si sporíte, alebo by ste sa chceli uistiť, že si sporíte pre vás optimálnou stratégiou, oslovte finančného poradcu, určite vám poradí.

Vyberáme z Poistovne.sk

436744768_6606007092041_4682621123979878352_n

Poistenie pre dobrovoľných hasičov

Na Slovensku je približne 80 000 dobrovoľných hasičov, ktorí doteraz nemali možnosť uzavrieť si poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu pri výkone svojej činnosti. Od mája taktéto poistenie už existuje.
24.05.2024 | redakčne upravené
Čítať viac o Poistenie pre dobrovoľných hasičov
business-women-working

V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.

Vysvetlíme vám význam oprávnenej osoby a odpovieme na praktické otázky, ako ju môžete určiť, zmeniť, či zrušiť. Poradíme, čo treba robiť v prípade rozvodu a aké obmedzenia sú pri maloletých oprávnených osobách.
22.05.2024 | Katarína Macková
Čítať viac o V poistení nezabudnite na oprávnenú osobu. Takto ju môžete určiť, zmeniť a zrušiť.
redakcia-nehoda1

Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Za škody spôsobené opitými vodičmi vyplatila Allianz za minulý rok takmer 607-tisíc eur. Vodička pod vplyvom drog spôsobila škodu za 238-tisíc eur. Účet musí zaplatiť. Allianz sa opäť zapojila do edukatívnej kampane, v ktorej návštevníkom barov a krčiem rozdávajú fiktívne účty s reálnymi nákladmi za nehodu pod vplyvom alkoholu.
21.05.2024
Čítať viac o Minulý rok riešila Allianz 64 škôd spôsobených alkoholom za volantom. Najväčší účet presiahol 238-tisíc

Vyberáme z banky.sk