Podvodné prepoistenie do zdravotnej poisťovne sa dá odhaliť viacnásobnou kontrolou

Prešetrenie neoprávneného prepoistenia robí Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, ale aj poisťovňa. Ako treba postupovať, ak zistíte, že ste boli prepoistený bez vášho vedomia?

Doktor a peniaze-005
Na redakciu Poistovne.sk sa obrátila naša čitateľka s tým, že bola prepoistená do inej zdravotnej poisťovne bez toho, aby o tom vedela. Sama si nebola vedomá, že prihlášku podpisovala, takže má podozrenie, že to bol podvod. Poistovne.sk, zisťovali čo má v takom prípade poistenec robiť a či sa také prípady stávajú často.

Zdravotné poisťovne nechcú uvádzať presné čísla ako často sa s týmito prípadmi stretávajú. Nedozvedeli sme sa, či je to rozšírený jav v desiatkach či stovkách prípadoch ročne. Poisťovne však potvrdzujú, že sa tieto prípady dejú. „Evidujeme viacero sťažností od našich poistencov so žiadosťou o pomoc vo veci nekalého náboru. Mnohí z nich sa stali obeťou podvodného konania a zavádzania,“ uvádza Matej Neumann, hovorca Všeobecnej zdravotnej poisťovne.

Ako riešiť podvodné prepoistenie

Ak človek zistí, že bol bez svojho vedomia prepoistený môže podať podnet na prešetrenie na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS). Ak by to klient zistil už do 30. septembra tiež môže podať späť vzatie prihlášky. Lenže v praxi sa človek dozvie, že bol podvodne prepoistený až keď na začiatku ďalšieho roka dostane kartičku od novej poisťovne, kde nechcel byť. Úrad pre dohľad si môže pre posúdenie podnetu vyžiadať ďalšie doklady, prípadne vyjadrenie klientovej poisťovne. Po preskúmaní rozhodne o zmene podanej prihlášky alebo o jej platnosti. Zdravotná poisťovňa potom koná na základe rozhodnutia Úradu. Voči rozhodnutiu je možné sa odvolať.

Ak je človek nespokojný s rozhodnutím Úradu či poisťovne, môže sa obrátiť aj na políciu. Okrem tohto štátneho úradu si každá poisťovňa robí aj interné šetrenie prípadu.

Kde najčastejšie nastáva pochybenie

Vina za nekalé prepoistenie môže padnúť na zamestnanca poisťovne, na sprostredkovateľa alebo aj na samotného klienta, ktorý len zabudol, že podpísal prihlášku. „Pri zmene zdravotnej poisťovne sa niekedy stretneme s tým, že klient s odstupom času svoje rozhodnutie prehodnotí alebo zabudne na to, že podal prihlášku vzhľadom na dlhší čas medzi podaním prihlášky a vznikom poistenia,“ uvádza Matej Štepiansky, hovorca zdravotnej poisťovne Dôvera.

Union zdravotná poisťovňa má zavedené organizačné opatrenia, aby bol nábor vykonávaný v súlade s právnymi predpismi. Každý podnet si riadne preveruje. „Netolerujeme neetické správanie sa kolegov. V prípade, ak sa preukáže podanie klienta ako opodstatnené, okamžite prijímame potrebné opatrenia, ako aj vyvodenie zodpovednosti voči zamestnancovi, ktorý porušil pravidlá pre nábor,“ vysvetľuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Podobne postupujú aj iné poisťovne. „Keď sa to stalo v našej spoločnosti, konali sme voči takému zamestnancovi veľmi nekompromisne, pretože takéto praktiky netolerujeme,“ dodáva M. Štepiansky.

Spôsoby zneužitia

Na podvodné prepoistenie sa väčšinou používajú rôzne spôsoby. Najbežnejší je priame sfalšovanie podpisu. Prípadne zavádzanie pri podpisovaní prihlášky, kedy človek ani nevie aké tlačivo podpisuje.

Problém pre podvodníkov môže byť aj to, že na podanie prihlášky do zdravotnej poisťovne nestačí len podpis. Musí od podvedeného vylákať aj povinné náležitosti v prihláške ako: meno a priezvisko, adresu, dátum narodenia či čísla občianskeho preukazu. „V prípade úmyselného podvodu musí dochádzať k zneužitiu viacerých údajov klienta,“ dodáva M.Štepianský. Pritom každú prijatú prihlášku kontroluje poisťovňa aj ÚDZS.

Zamestnávateľ podvod tiež odhalí

O podvodnom prepoistení treba informovať aj zamestnávateľa, ktorý platí za zamestnanca zdravotné odvody. Keď nevie, že je v inej poisťovni môže naďalej posielať peniaze do pôvodnej poisťovne. Tiež lekár by mal vedieť v ktorej zdravotnej poisťovni je človek poistený. Môže sa totiž stať, že pacienta odmietne vyšetriť, keď zistí, že pôvodná poisťovňa mu odmietla preplatiť výkony, lebo pacient zmenil poisťovňu.

Zamestnávateľ tak môže prispieť aj k skorému odhaleniu podvodu. Má totiž po zmene poisťovne oznamovaciu povinnosť do 8 dní nahlásiť poistenca do príslušnej zdravotnej poisťovne. „V prípade, ak zamestnávateľ v mesačnom výkaze nevykáže svojho zamestnanca do príslušnej zdravotnej poisťovne, je obratom zasielaný chybový protokol,“ vysvetľuje M.Neumann.

Vyberáme z Poistovne.sk

burst-reading-in-hospital

eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?

Potrebujete lieky? Nemusíte chodiť do ambulancie, stačí zavolať.
19.04.2024 | redakcia
Čítať viac o eRecept už funguje 10 rokov. Poznáte všetky jeho výhody?
freelancer-typing-on-keyboard

Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?

Pri niektorých finančných produktoch je možné určiť oprávnenú osobu. Pozrite si, prečo sa ju oplatí určiť a aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom.
17.04.2024 | redakcia
Čítať viac o Aký je rozdiel medzi oprávnenou osobou a dedičom?
dentist-doing-checkup

Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Návšteva zubára sa niektorým Slovákom predraží. Ministerstvo zdravotníctva SR totiž po konzultácii s rezortom financií navrhlo revíziu v benefitoch zdravotných poisťovní. Dotkne sa pritom práve poskytovania zubného benefitu zdravotnými poisťovňami.
15.04.2024
Čítať viac o Návšteva zubára sa predraží, ku koncu apríla sa ruší zubný benefit

Vyberáme z banky.sk